Τράπεζες: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για αναστολή δόσεων και τόκων

Τράπεζες: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για αναστολή δόσεων και τόκων

Τράπεζες: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για αναστολή δόσεων και τόκων

Την αφετηρία για την έναρξη υποβολής αιτήσεων από δανειολήπτες φυσικά και νομικά πρόσωπα έδωσε το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

RELATED ARTICLES


Με βάση το διάταγμα οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του σχετικού Διατάγματος.

Οι τράπεζες αναμένεται σε ανακοινώσεις να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές στους δικαιούχους πελάτες τους.

Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος, δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά.

Με την  ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος στις 31 Δεκεμβρίου του 2020,  επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος πληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται.

Τα έκτακτα μέτρα αναστολής, καλύπτουν μια ευρεία βάση χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης δανείων, ασφαλιστικές εταιρείες και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.

Η λήψη έκτακτων μέτρων αναστολής, αποσκοπεί στην προστασία των δανειοληπτών και είναι πλήρως εναρμονισμένη με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2020, καθώς και των ανακοινώσεων και διευκρινίσεων των 3 Ευρωπαϊκών Αρχών του Χρηματοοικονομικού Τομέα.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας