ΕΚΚ: Ζητά «πάγωμα» από το ΧΑΚ για 11 εταιρείες

InBusinessNews  28/02/2020 16:42
ΕΚΚ: Ζητά «πάγωμα» από το ΧΑΚ για 11 εταιρείες

ΕΚΚ: Ζητά «πάγωμα» από το ΧΑΚ για 11 εταιρείες

InBusinessNews  28/02/2020 16:42

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των 11 ακόλουθων εταιρειών.

RELATED ARTICLES

 

1. Cyprus Trading Corporation Plc 
2. Woolworth (Cyprus) Properties Plc 
3. Ermes Department Stores Plc 
4. Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ 
5. Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ 
6. Regallia Holdings & Investments Public Ltd 
7. Harvest Capital Management Public Ltd 
8. Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd 
9. Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
10. Elma Holdings Public Company Ltd 
11. Liberty Life Insurance Public Company Ltd.

Διαβάστε ακόμα: Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων 8 εταιρειών

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι οι Εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση για την οικονομική τους κατάσταση. 

Η ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο ΧΑΚ από τις 3 Μαρτίου 2020 μέχρι τη συμμόρφωσή τους και το αργότερο μέχρι τις 29 Μαΐου 2020.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας