Προχωρεί σε διάλυση η HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD

InBusinessNews  17/02/2020 15:35
Προχωρεί σε διάλυση η HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD

Προχωρεί σε διάλυση η HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD

InBusinessNews  17/02/2020 15:35

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι, ο εξωτερικός διαχειριστής της εταιρείας HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD η οποία λειτουργεί ως Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), έχει γνωστοποιήσει στην ΕΚΚ την απόφαση του ΚΟΕΕ για την έναρξη διαδικασίας διάλυσης του.

RELATED ARTICLES


Ως εκ των πιο πάνω και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138(7) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, ο ΚΟΕΕ προχωρεί σε διάλυση και εκκαθάριση και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 138(9) του Νόμου, η ΕΚΚ θα προχωρήσει στη διαγραφή του ΚΟΕΕ από το Ειδικό Μητρώο ΚΟΕΕ με την ολοκλήρωση της διάλυσης και εκκαθάρισης του και αφού της υποβληθούν όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία. 

Σημειώνεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του ΚΟΕΕ, αυτός θα εξακολουθεί να είναι καταχωρισμένος στο Ειδικό Μητρώο ΚΟΕΕ και να παρουσιάζεται στη σελίδα της ΕΚΚ, με την ένδειξη «υπό εκκαθάριση».

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας