ΟΧΣ: Ψάχνει διαχειριστή για ΜΕΔ €250 εκατ.

InBusinessNews  28/01/2020 08:15
ΟΧΣ: Ψάχνει διαχειριστή για ΜΕΔ €250 εκατ.

ΟΧΣ: Ψάχνει διαχειριστή για ΜΕΔ €250 εκατ.

InBusinessNews  28/01/2020 08:15

Στην προκήρυξη προσφοράς για εξεύρεση φορέα/πλατφόρμας διαχείρισης για το μεγάλο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που έχει στον ισολογισμό του προχώρησε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

RELATED ARTICLES

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περίπου 2.500 ΜΕΔ, ύψους μέχρι €250 εκατομμυρίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα €5 εκατ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Υλοποίηση σχεδίου δράσης, που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο του έργου με τις οποιεσδήποτε τυχόν αναπροσαρμογές συμφωνηθούν.
 • Με αριθμό προσωπικού του ανάδοχου που θα βρίσκεται στα γραφεία του Οργανισμού, θα γίνεται μελέτη του κάθε φακέλου δανειολήπτη και θα αξιολογείται ο τρόπος ανάκτησης του χρέους, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και άλλων σχετικών Νομοθεσιών.
 • Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί συναντήσεις με τους δανειολήπτες σε δικούς του χώρους, για συζήτηση και κατάληξη σε διευθέτηση του χρέους, στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού.
 • Οι λύσεις ρύθμισης του δανείου, οι οποίες θα συμφωνούνται και θα προσυπογράφονται από τους δανειολήπτες, θα διαβιβάζονται στον Οργανισμό για την ετοιμασία και υπογραφή των σχετικών εγγράφων.
 • Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κατάληξη σε βιώσιμη ρύθμιση του δανείου ή δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία του δανειολήπτη, ο ανάδοχος θα προχωρεί στην ανάκτηση του χρέους εφαρμόζοντας τα υπόλοιπα εργαλεία που προβλέπονται από τον Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τις σχετικές Νομοθεσίες καθώς και από την Πολιτική του Οργανισμού.


Οι επιθυμητές διευθετήσεις ρύθμισης του χρέους του κάθε δανειολήπτη, κατά σειρά προτεραιότητας για τον Οργανισμό, είναι οι ακόλουθες:

 • Βιώσιμη αναδιάρθρωση του προγράμματος αποπληρωμής του δανείου σύμφωνα με την Πολιτική του Οργανισμού.
 • Είσπραξη μετρητών για μερική αποπληρωμή του δανείου και βιώσιμη ρύθμιση του υπόλοιπου.
 • Είσπραξη μετρητών για πλήρη εξόφληση του δανείου.
 • Υποβοήθηση του δανειολήπτη για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, ενυπόθηκης ή μη, για μερική ή ολική αποπληρωμή του δανείου.
 • Εφαρμογή διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου.
 • Ανταλλαγή ακινήτων έναντι δανείου με προηγούμενη συγκατάθεση του Οργανισμού.
 • Άλλη λύση που τυχόν θα προταθεί και θα εξασφαλιστεί εκ των προτέρων έγκριση του Οργανισμού.


Πονοκέφαλος για ΟΧΣ τα ΜΕΔ
Η πρόθεση του Οργανισμού να βγει σε προσφορές για διαχείριση των ΜΕΔ του είχε γίνει γνωστή το τελευταίο διάστημα, στον απόηχο και του μειωμένου ενδιαφέροντος δανειοληπτών για το σχέδιο Εστία. Και αυτό γιατί, όπως ανέφεραν και σε πρόσφατο σημείωμα τους οι Moody’s, περίπου το ένα τρίτο των προβληματικών δανείων του ΟΧΣ είναι επιλέξιμα για το σχέδιο.  

Όπως είχε αναφέρει εξάλλου σε δηλώσεις της τον περασμένο Δεκέμβριο η πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού,  Στέλλα Καμμίτση τα συνολικά ΜΕΔ του ΟΧΣ ανέρχονται στα €290 εκατ, με τα δυνητικά επιλέξιμα για το Εστία να αγγίζουν τα €100 - €130 εκατ.

Με την κίνηση αυτή, ο ΟΧΣ ευελπιστεί ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των ΜΕΔ, που επιβαρύνουν τον ισολογισμό του.

Ο ΟΧΣ είναι ένα κρατικό τραπεζικό ίδρυμα που συστάθηκε από το κράτος το 1980 με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια. Το 2017 το πεδίο υπηρεσιών του οργανισμού διευρύνθηκε με τη συμπερίληψη και άλλων αναγκών των νοικοκυριών, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών και για σκοπούς υγείας. Επίσης, ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα δάνεια που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

O ΟΧΣ εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας