Σε ποιους έδωσε δάνεια η Ελληνική Τράπεζα

Μάριος Ιωάννου  03/12/2019 09:15
Σε ποιους έδωσε δάνεια η Ελληνική Τράπεζα

Σε ποιους έδωσε δάνεια η Ελληνική Τράπεζα

Μάριος Ιωάννου  03/12/2019 09:15

Στα €7,35 δισ. ανήλθαν οι συνολικές χορηγήσεις της Ελληνικής Τράπεζας στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι χορηγήσεις σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.

RELATED ARTICLES


Επιχειρηματικά
Όσον αφορά τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες καταλαμβάνουν το 40,3% των δανείων, δόθηκαν συνολικά €2,96 δισ. χορηγήσεις εκ των οποίων €2,69 δισ. αφορούσαν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Από αυτές ποσό €2,19 δισ. αφορούσε χορηγήσεις σε εμπορικές κτηματικές επιχειρήσεις (από το πρώτο τρίμηνο του 2018 περιλαμβάνει χορηγήσεις, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες από ακίνητη περιουσία εκτός από κατοικίες).

Ανά τομέα, τα δάνεια στον κατασκευαστικό τομέα έφτασαν τα €532 εκατ. ή ποσοστό 7,2%, τα δάνεια στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο έφτασαν τα €686 εκατ. ή ποσοστό 9,3%, ενώ στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (real estate) οι χορηγήσεις ανήλθαν στα €267 εκατ. ή ποσοστό 3,6%.

Με €488 εκατ. οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης κατέλαβαν το 6,6% των χορηγήσεων μέχρι το πρώτο εννεάμηνο του 2019, την ώρα που τα δάνεια σε μεταποίηση και άλλους τομείς ανήλθαν στα €363 εκατ. (4,9%) και €631 εκατ. (8,6%) αντίστοιχα.
 

ellinikidaneiapinakes

 

ellinikidaneiapinakes2

 

Ιδιώτες
Σχετικά με τα δάνεια που δόθηκαν σε ιδιώτες, τα οποία ανήλθαν στα €4,3 δισ., τα στεγαστικά εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος, φτάνοντας τα €2,93 δισ., ενώ τα καταναλωτικά ανήλθαν μόλις στα €611 εκατ.
 

ellinikidaneiapinakes3

 

Οι τομείς με τα περισσότερα NPLs
Σημειώνεται ότι από τις χορηγήσεις ύψους €7,35 δισ. στο πρώτο εννεάμηνο του 2019, περίπου μία στις τρεις (€2,33 δισ.) ή ποσοστό σχεδόν 32% ήταν μη εξυπηρετούμενες.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατέλαβαν το 43,8% ή ποσό €1,18 δισ. 

Αναλυτικά, οι τομείς με το μεγαλύτερο ύψος ΜΕΧ είναι οι κατασκευές με ποσοστό 75%, καθώς από τα €532 εκατ. χορηγήσεις σχεδόν τα €400 εκατ. είναι μη εξυπηρετούμενες.

Στο real estate, τα μισά δάνεια είναι επίσης μη εξυπηρετούμενα (τα €132 εκατ. από τα €267 εκατ.), ενώ στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο το ποσοστό των ΜΕΔ φτάνει το 44,9% (τα €307 εκατ. από τα €686 εκατ.)

Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανήλθαν στα €109 εκατ. καταλαμβάνοντας το 22,5%, ενώ στη μεταποίηση κατέλαβαν το 32,4% ή €117 εκατ.

Όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια, περίπου ένα στα πέντε είναι μη εξυπηρετούμενο (€633 εκατ. από τα €2,93 δισ.), ενώ στα καταναλωτικά δάνεια τα μη εξυπηρετούμενα είναι περίπου ένα στα τρία (€204 εκατ. από τα €611,3 εκατ.).

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας