Ελληνική: Κέρδη €89,4 εκατ. για το ενιάμηνο

InBusinessNews  02/12/2019 09:34
Ελληνική: Κέρδη €89,4 εκατ. για το ενιάμηνο

Ελληνική: Κέρδη €89,4 εκατ. για το ενιάμηνο

InBusinessNews  02/12/2019 09:34

Κέρδη μετά την φορολογία €89,4 εκατ. ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα η οποία παραμένει ηγετική τράπεζα Λιανικής Τραπεζικής στην Κύπρο, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 38,5% και 29,8% αντίστοιχα.

RELATED ARTICLESΠαράλληλα, η Ελληνική ενισχύει την κεφαλαιακή της θέση με τον Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται στο 19,0% και τον Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας στο 21,5%1, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική κατέγραψε σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό της με τον Δείκτη ΜΕΧ να διαμορφώνεται στο 25,2% και οι καθαρές ΜΕΧ  προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,0%.

Δήλωση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Ιωάννη Μάτση:
«Τα αποτελέσματα 9μήνου σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή μας θέση αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας. Διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Τα σχέδιά μας στοχεύουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας.

Μετά την πετυχημένη ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ μπορούμε να επικεντρωθούμε στις προσπάθειές μας για ανάπτυξη της Τράπεζας και της θέσης μας στην αγορά, πάντοτε εντός ενός υγιούς πλαισίου διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε την αναπτυσσόμενη οικονομία μας στηρίζοντας τους αξιόχρεους πελάτες μας, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις. Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκατ., ενισχύοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας σε δάνεια από 19,5%, που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, στο 21,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ με οργανικούς και μη οργανικούς τρόπους.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας βασιζόμαστε και επενδύουμε σημαντικά σε δύο τομείς: 1. Στο προσωπικό μας, το οποίο είναι η κινητήρια δύναμη της Τράπεζας, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και της αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας τους. 2. Στην Τεχνολογία/ Ψηφιοποίηση, στοχεύοντας στη ριζική αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη, αλλά και στην απλοποίηση των χρονοβόρων συναλλαγών του με την Τράπεζα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους μετόχους μας για τη συνεχή στήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται καθημερινά, το προσωπικό για τις θυσίες του, ιδιαίτερα την τελευταία αυτή χρονιά, αλλά και όλους όσοι συνεργάζονται μαζί μας».

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 • Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 25,2% (ή στο 31,8% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ),
 • Καθαρές ΜΕΧ[1] προς περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 4,0% (ή στο 6,6% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ),
 • Δείκτης Texas[2] (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) μειώθηκε στο 82,1%
 • Εκτενές πρόγραμμα για ενίσχυση οργανικών και ανάπτυξη μη οργανικών λύσεων για την αντιμετώπιση των ΜΕΧ
   

ΔΟΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 537%
 • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,5% που επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη
 • Σημαντική βάση καταθέσεων, με τις καταθέσεις να ανέρχονται στο 89,6% του ισολογισμού


ΑΠΟΔΟΣΗ

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για την 3η τριμηνία του 2019 στα €76,0 εκατ.
 • Το κέρδος μετά την φορολογία για την 3η τριμηνία στα €30,2 εκατ.,  το κέρδος μετά την φορολογία για την εννιαμηνία 2019 στα €89,4 εκατ.
 • Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο την εννιαμηνία του 2019 ανήλθε στις 193 μβ, o δείκτης εξόδων προς έσοδα στο 67,3% και o δείκτης Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,2%
 • Κέρδη ανά μετοχή στα 25,4 σεντς την εννιαμηνία του 2019 και λογιστική αξία ανά μετοχή στα €2,45 στις 30 Σεπτεμβρίου 2019


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Η Τράπεζα κατέχει πλέον ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδιο αγοράς καταθέσεων από νοικοκυριά στο 38,5% και μερίδιο αγοράς χορηγήσεων σε νοικοκυριά στο 29,8%
 • Σημαντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση, ένα πιο ισορροπημένο δανειακό χαρτοφυλάκιο και ένα καλά κεφαλαιοποιημένο ισολογισμό με αξιοσημείωτη μείωση του κινδύνου και αναβαθμίσεις από μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
 • Επιτυχής η ενσωμάτωση των αποκτηθέντων εργασιών της ΣΚΤ στις 16 Σεπτεμβρίου 2019
 • Εξαγορά κεφαλαίου μειοψηφίας της Hellenic Alico Life Insurance για την ενίσχυση της παρουσίας στον ασφαλιστικό τομέα και συμφωνία με την Allianz Global Investors (AGI) για την διάθεση επενδυτικών προϊόντων που διαχειρίζεται η AGI, σε μια διευρυμένη πελατειακή βάση
 • Σε ικανοποιητική θέση για να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Η κυπριακή οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,2% το 2019

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας