Ετήσια Γενική Συνέλευση του Association of Cyprus International Investment Firms

Δελτίο Τύπου  02/12/2019 09:20
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Association of Cyprus International Investment Firms

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Association of Cyprus International Investment Firms

Δελτίο Τύπου  02/12/2019 09:20
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ACIIF, στην παρουσία αριθμού υψηλά ιστάμενων στελεχών εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα. Κατά τη Συνέλευση, εγκρίθηκε η διεύρυνση των σκοπών και δραστηριοτήτων του ACIIF έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται και να υποστηρίζει ως μέλη και άλλες εποπτευόμενες επιχειρήσεις των χρηματοοικονομοικού τομέα, πέραν των Κυπριακών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) τις οποίες μέχρι σήμερα εκπροσωπεί. Ταυτόχρονα και συνεπακόλουθα, εγκρίθηκε και αλλαγή του ονόματός του σε Association of Cyprus International Financial Firms (ACIFF).

RELATED ARTICLESΚεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Δήμητρα Καλογήρου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων τις αυξανόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αύξηση του επιπέδου προστασίας των επενδυτών. Ταυτόχρονα, σημείωσε συγκεκριμένα πεδία των δραστηριοτήτων των ΚΕΠΕΥ στα οποία επικεντρώνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα οποία ενδέχεται να χρήζουν βελτίωσης, όπως η προώθηση χρηματοοικονομικών μέσων σε πελάτες, η βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και θέματα ταυτοποίησης πελατών και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Εκ μέρους του ACIIF, ο εκτελών χρέη Προέδρου κ. Δημήτρης Ταξιτάρης τόνισε τις συνεχείς προσπάθειες του ACIIF για την προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών του αλλά και ταυτόχρονα του χρηματοοικονομικού τομέα και της Κύπρου ως ασφαλής, αποτελεσματικός και φιλικός προς το επιχειρείν επενδυτικός προορισμός. Την ίδια στιγμή, ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη στάση και υποστήριξή της προς τον ACIIF και ανέδειξε τη δέσμευση του ACIIF για συνεχή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και των εποπτικών αρχών ευρύτερα.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η MAP Financial Techologies Ltd (MAP FinTech, www.mapfintech.com), η οποία κατέχει ηγετική θέση σε Ευρωπαικό επίπεδο σε θέματα κανονιστικής τεχνολογίας (regulatory technology), αναπτύσσοντας τεχνολογίες και εργαλεία τόσο για την αυτοματοποίηση υποβολής αναφορών σε εποπτικές και φορολογικές αρχές όσο και σε θέματα βέλτιστης εκτέλεσης εντολών (best execution), καθώς και το European Institute of Management and Finance (EIMF, www.eimf.eu), το οποίο καλύπτει μια μεγάλη γκάμα σεμιναρί­ων και επαγγελματικών τίτλων στον τομέα της διοίκησης, λογιστικής, κανονιστικής συμμόρφωσης και των χρηματοοικονομικών, και έχει πλέον καθιερωθεί ως ο πάροχος προτίμησης για επαγγελματική εκπαίδευση στους συγκεκριμένους τομείς στην περιοχή μας, ιδιαίτερα μέσα από το πρωτοποριακό διαδικτυακό του πρόγραμμα.

Ο ACIIF ιδρύθηκε το 2009 και διαθέτει σήμερα πέραν των 80 μελών, το καθένα από τα οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας