ΕΚΚ: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Fidelisco Capital Markets

InBusinessNews  14/11/2019 17:30
ΕΚΚ: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Fidelisco Capital Markets

ΕΚΚ: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Fidelisco Capital Markets

InBusinessNews  14/11/2019 17:30
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου8 (1) (α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 και του άρθρου 4(7) της Οδηγίας ΟΔ 87-05 για την Ανάκληση και Αναστολή Άδειας Λειτουργίας, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με Αριθμό181/12της εταιρείας Fidelisco Capital Markets Ltd, συνέπεια της απόφασης της εταιρείας να παραιτηθεί ρητώς από αυτήν.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας