Ελληνική Τράπεζα: Εξαγορά του ποσοστού MetLife στην Hellenic Alico

InBusinessNews  29/10/2019 17:40
Ελληνική Τράπεζα: Εξαγορά του ποσοστού MetLife στην Hellenic Alico

Ελληνική Τράπεζα: Εξαγορά του ποσοστού MetLife στην Hellenic Alico

InBusinessNews  29/10/2019 17:40
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») υπέγραψε συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με τη MetLife Services Cyprus Limited («MetLife») για την αγορά ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της MetLife, ύψους 27,5%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Alico Life Insurance Company Limited («Hellenic Alico Life»).  Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

RELATED ARTICLES


Προοπτική ανάπτυξης του ασφαλιστικού τομέα
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής στο ΧΑΚ, κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Τράπεζα θα κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  Προστίθεται ακόμα ότι η συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες και τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου της Τράπεζας. 

Μετά την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ και του σχετικού πελατολογίου, η Διοίκηση της Τράπεζας αναγνώρισε την ευκαιρία να αναπτύξει τη δραστηριότητά της στον ασφαλιστικό τομέα και να δημιουργήσει περαιτέρω αξία μέσω των θυγατρικών της.  «Ως εκ τούτου, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στην αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών εταιριών της προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες τους και να ενισχύσει τη θέση τους στην Κυπριακή αγορά.  Η πιο πάνω εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου της Τράπεζας για αύξηση των εσόδων της μέσω προμηθειών», σημειώνεται ακόμα.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί). 
 

Κανένας αντίκτυπος στις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών της MetLife Ευρώπης
Η Hellenic Alico Life ιδρύθηκε το 2000 κατόπιν κοινοπραξίας της Ελληνικής Τράπεζας και της MetLife και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις παροχής τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην Κύπρο, με υψηλή αξιοπιστία και άριστη εξυπηρέτηση. 

«Η επιτυχής κοινοπραξία είναι αποτέλεσμα της σκληρής εργασίας του προσωπικού της MetLife Cyprus, το οποίο στήριξε τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για τις προσπάθειες που κατέβαλε, συμβάλλοντας σε αυτή την επιτυχημένη πορεία.  Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους στην Ελληνική Τράπεζα για την άψογη συνεργασία και εύχομαι στην επιχείρηση κάθε μελλοντική επιτυχία.  Η εξαγορά δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών της MetLife Ευρώπης και στους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν ως έχουν», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της MetLife Cyprus, κ. Κυριάκος Αποστολίδης. 

Μάτσης: Ενισχύουμε τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες
Από την πλευρά του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, κ. Ιωάννης Μάτσης, ανέφερε τα εξής: «Η εξαγορά συμβαδίζει με τη στρατηγική μας για αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών μας και του μοντέλου διανομής τραπεζοασφαλειών μέσω του δικτύου της Ελληνικής Τράπεζας ούτως ώστε να ενισχυθούν  τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη MetLife για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε και οδήγησε σε μια πετυχημένη μακροπρόθεσμη συνεργασία μέσω της Hellenic Alico Life». 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας