Που τοποθετούν τα χρήματα οι κυπριακές επενδυτικές

Που τοποθετούν τα χρήματα οι κυπριακές επενδυτικές

Που τοποθετούν τα χρήματα οι κυπριακές επενδυτικές

Στις 20 ανέρχεται αριθμός των κυπριακών επενδυτικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ. Κύριος στόχος των εν λόγω επενδυτικών είναι να αυξήσουν την αξία των επενδύσεων τους. Προς επίτευξη του στόχου τους που επέλεξαν οι επενδυτικές να επενδύσεις να τοποθετήσουν τις επενδύσεις τους; To InBusinessNews παραθέτει πιο κάτω το συνολικό ενεργητικό και τη διασπορά των επενδύσεων όσων εταιρειών τα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί για το τρίτο τρίμηνο του 2019 στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

RELATED ARTICLESΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Συνολικό ενεργητικό: €142.617.060
Ελληνική Τράπεζα – μετοχές και μετατρέψιμα χρεόγραφα αξίας €72,3 εκατ. και αποτελούν το  50,27% του ενεργητικού της
Ακίνητα σε Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία συνολικής αξίας €40,6 εκατ. και αποτελούν το 28,18% του ενεργητικού της
Επενδύσεις σε άλλα έργα συνολικής αξίας €12,7 εκατ. – 8,84% του ενεργητικού
Logicom Public – μετοχές αξίας €9,6 εκατ. – 6,72 του ενεργητικού
 
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Συνολικό ενεργητικό: €14.389.403,21
Χρεώστες - €5,9 εκατ. – 41,10%
DIAS PUBLISHING – μετοχές αξίας €2,75 εκατ. – 19,07%
Ακίνητα αξίας €2,21 εκατ. – 15,34%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) – μετοχές αξίας €1,63 εκατ. – 11,28%
KORONI PARADISE Α.Ε. – μετοχές αξίας €1,16 εκατ. – 8,06%

INTERFUND INVESTMENTS PLC (30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)
Συνολικό ενεργητικό: €8.993.715
Μετρητά €7,97 εκατ. – 85,04%
Nomura NF Nikkei 225 Leveraged Index – αμοιβαία κεφάλαια €219.697 – 2,34%
The Cyprus Cement Public Co – μετοχές αξίας €162.000 – 1,73%
Ιshare Core DAX UCITS ETF D– αμοιβαία κεφάλαια €157.967 – 1,69%
Logicom – μετοχές αξίας €92.400 – 0,99%
Ελληνική Τράπεζα – μετοχές αξίας €87.800 – 0,94%

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)
Συνολικό ενεργητικό: €8.129.447,09
Δάνεια εισπρακτέα €5,22 εκατ. – 64,20%
QUENTROL LTD  - μετοχές αξίας €2,91 εκατ. – 35,79%

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY
Συνολικό ενεργητικό: € 1.555.452
Ελληνική Τράπεζα – μετοχές αξίας €1,15 εκατ. – 74,22%
Μετρητά στην Τράπεζα - €274.781 - 17,67%
 
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD
Συνολικό ενεργητικό: €857.960,51
Ακίνητο – τρέχουσα αξία €728.000 – 84,85%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) – μετοχές αξίας €68.000 – 7,93%
Χρεώστες - €43.421 – 5,06%
ISXIS INVESTMENTS PUBLIC – μετοχές αξίας €14.608 – 1,70%

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
Συνολικό ενεργητικό: €574.281,17
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) – μετοχές αξίας €467.100 – 81,34%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT – μετοχές αξίας €63.779 – 11,11%
ART AERI – μετοχές αξίας €20.500 – 3,57%
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού – €13.188 – 2,30%
 
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Συνολικό ενεργητικό: €281.357,49
ART AERI – μετοχές αξίας €128.987 – 45,84%
MASSOURAS BROS SHIPPING – μετοχές αξίας €61.510 – 21,86%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT – μετοχές αξίας €49.458 – 17,58%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) – μετοχές αξίας €29.953– 10,65%
 
 

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας