Διορισμός Ειδικού Διαχειριστή για τον Φορέα Εκκαθάρισης Reyker Securities Plc

  18/10/2019 08:47
Διορισμός Ειδικού Διαχειριστή για τον Φορέα Εκκαθάρισης Reyker Securities Plc

Διορισμός Ειδικού Διαχειριστή για τον Φορέα Εκκαθάρισης Reyker Securities Plc

  18/10/2019 08:47
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ενημερώνει τους συντελεστές της Αγοράς σχετικά με ανακοίνωση του Financial Conduct Authority (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2019, ότι στις 8 Οκτωβρίου 2019 το Δικαστήριο έχει διορίσει από κοινού τους Mark Ford, Adam Stephens και Henry Shinners (Smith & Williamson LLP) ως Ειδικούς Διαχειριστές (Joint Special Administrators) της εταιρείας Reyker Securities Plc.

RELATED ARTICLES

 
Σχετική πληροφόρηση μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.fca.org.uk/news/statements/reyker-securities-plc-entersspecial-administration
 
Λόγω του ότι αριθμός εκδοτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, εισηγμένων στην ΝΕΑ Αγορά, έχουν ορίσει ως Φορέα Εκκαθάρισης την εταιρεία Reyker Securities Plc (ως είχε ήδη ανακοινωθεί στο παρελθόν κατά την εισαγωγή κάθε εκδότη) για διακανονισμό και εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους που καταρτίζονται στο ΧΑΚ, το Χρηματιστήριο θα ήθελε να φέρει εις γνώση σας την πιο πάνω πληροφόρηση. Σημειώνεται ότι οι επηρεαζόμενοι εκδότες έχουν ενημερωθεί από το Χρηματιστήριο ώστε να προβούν στις σχετικές ενέργειες για διορισμό άμεσα άλλου Φορέα Εκκαθάρισης.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας