Τι αλλάζει για τους πελάτες της πρώην USB στις 14 Οκτωβρίου

InBusinessNews  09/10/2019 09:46
Τι αλλάζει για τους πελάτες της πρώην USB στις 14 Οκτωβρίου

Τι αλλάζει για τους πελάτες της πρώην USB στις 14 Οκτωβρίου

InBusinessNews  09/10/2019 09:46
Η AstroBank με επιστολή της προς τους πελάτες της USB Bank τους ενημερώνει όλοι οι λογαριασμοί που διατηρούν επί του παρόντος με την πρώην USB Bank θα μεταφερθούν στα συστήματα της AstroBank στις 14 Οκτωβρίου (“Ημερομηνία Μετάπτωσης”). Ως αποτέλεσμα, θα γίνουν σχετικές μετατροπές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την πρώην USB Bank.

Αναλυτικά οι αλλαγές που αναφέρονται στην επιστολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Όλοι  οι  καταθετικοί  λογαριασμοί  θα  μεταφερθούν  αυτόματα  στα  ηλεκτρονικά  συστήματα  της  AstroBank  με  το υπόλοιπό τους κατά την Ημερομηνία Μετάπτωσης. Οι νέοι αριθμοί λογαριασμών και οι αριθμοί IBAN θα σας κοινοποιηθούν μέσω των πρώτων καταστάσεων λογαριασμών που θα λάβετε. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τον αριθμό IBAN σας μέσω της Winbank ή από οποιοδήποτε από τα Καταστήματα της AstroBank. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στη Winbank μπορείτε να βρείτε στο σημείο (ζ) παρακάτω. Η αλλαγή αυτή δε θα επηρεάσει τις συναλλαγές σας με την Τράπεζα. Ωστόσο σας συνιστούμε στο μέλλον να χρησιμοποιείτε τον νέο σας IBAN. Σημειώστε ότι ο κωδικός SWIFT BIC της Τράπεζας είναι "PIRBCY2N".

β.  Όλοι οι δανειοδοτικοί λογαριασμοί θα μεταφερθούν αυτόματα στα ηλεκτρονικά συστήματα της AstroBank με το υπόλοιπό τους κατά την Ημερομηνία Μετάπτωσης και, όπου εφαρμόζεται, θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται από τον λογαριασμό επιλογής σας μέσω της πάγιας τραπεζικής εντολής που θα δημιουργηθεί αυτόματα για τον σκοπό αυτό. Παρακαλώ σημειώστε ότι η μέθοδος υπολογισμού και χρέωσης των τόκων θα τροποποιηθεί όπως καθορίζεται στην επιστολή με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2019.

γ.  Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα βιβλιάρια επιταγών της πρώην USB Bank μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Εάν επιθυμείτε να λάβετε βιβλιάριο επιταγών της AstroBank, μπορείτε να υποβάλετε παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών σε οποιοδήποτε κατάστημα της AstroBank ή μέσω της Winbank.

δ.  Από την Ημερομηνία Μετάπτωσης οι πάγιες εντολές και οι εντολές άμεσης χρέωσης θα μεταφερθούν αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα της AstroBank και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η διεκπεραίωση τους.

ε.  Τα εισερχόμενα εμβάσματα, από το εξωτερικό και το εσωτερικό, με τον παλαιό ή τον νέο αριθμό λογαριασμού ή αριθμό IBAN, θα πιστωθούν αυτόματα στον νέο σας λογαριασμό στην AstroBank.
στ. Οι κάρτες σας, είτε πιστωτικές είτε χρεωστικές, θα αντικατασταθούν με κάρτες της AstroBank (θα λάβετε ξεχωριστή ενημέρωση μέσω των καταστάσεων λογαριασμών των καρτών σας).

ζ. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής ibank της πρώην USB Bank, θα αντικατασταθεί από τη Winbank (υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της AstroBank). Θα μπορείτε να συνδεθείτε στη Winbank για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης ης ibank. Κατά την πρώτη σας σύνδεση θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ
> Κάρτες που διατηρούνται από ιδιώτες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τρεχούμενους λογαριασμούς ή/και αποταμιευτικούς λογαριασμούς, χωρίς πιστωτικό όριο, θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν από Χρεωστικές Κάρτες Day2Day της AstroBank. Η χρεωστική κάρτα Day2Day δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ετήσια συνδρομή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Κάρτα σας για να αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες σε εμπόρους και διαδικτυακά, αλλά και για αναλήψεις μετρητών (από τους τρεχούμενους λογαριασμούς ή/και τους αποταμιευτικούς λογαριασμούς σας) σε οποιεσδήποτε ATM της AstroBank ή άλλων τραπεζών (η ανάληψη μετρητών από ATM της AstroBank, της JCC και της Euronet προσφέρεται χωρίς χρέωση).
> Κάρτες που διατηρούνται από ιδιώτες με πιστωτικό όριο θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν με τις Πιστωτικές Κάρτες Privilege ή Status Gold της AstroBank.
> Κάρτες που διατηρούνται από νομικά πρόσωπα χωρίς πιστωτικό όριο, θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν με Χρεωστικές Κάρτες Platinum της AstroBank.
> Κάρτες που διατηρούνται από νομικά πρόσωπα με πιστωτικό όριο, θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν με Πιστωτικές Κάρτες Business της AstroBank. Αναφορικά με την έκδοση των προαναφερόμενων Πιστωτικών Καρτών της AstroBank, όπου ισχύει ετήσια συνδρομή, αυτή δε θα χρεωθεί για το 1ο έτος.
Οι λογαριασμοί τόσο των Χρεωστικών όσο και των Πιστωτικών καρτών διέπονται από τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις της AstroBank και ειδικότερα τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Χρεωστικών Καρτών που περιλαμβάνονται σε αυτούς και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Πιστωτικών Καρτών αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενοι όροι υπάρχουν διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.astrobank.com καθώς και σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας. Λειτουργός της Τράπεζας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την παραλαβή της/ων νέας/ων Κάρτας/Καρτών σας και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για τη μετατροπή των λογαριασμών.

Οι αυτόματες πληρωμές των Πιστωτικών Καρτών θα εκτελούνται την 10η ημέρα κάθε μήνα για κάρτες ιδιωτών, αντι της 20ής μέρας κάθε μήνα, που ίσχυε για κάρτες της πρώην USB Bank.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετάπτωσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες της πρώην USB Bank για αγορές και αναλήψεις μετρητών από όλα τα ΑΤΜ, με εξαίρεση τα ATM της πρώην USB Bank. Παρακαλείστε να διατηρείτε διαθέσιμο ποσό στον Λογαριασμό της Κάρτας σας για να καλύψετε ποσά ανάληψης και πιθανές αγορές που ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετάπτωσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα χρήματα θα μεταφερθούν στον λογαριασμό της Κάρτας σας ΠΡΙΝ από το Σαββατοκύριακο μετάπτωσης, επειδή αυτές οι μεταφορές δε θα μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετάπτωσης.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας