ΕΚΚ: Αναστολή της άδειας λειτουργίας της LT Hamilton Limited

InBusinessNews  20/09/2019 19:28
ΕΚΚ: Αναστολή της άδειας λειτουργίας της LT Hamilton Limited

ΕΚΚ: Αναστολή της άδειας λειτουργίας της LT Hamilton Limited

InBusinessNews  20/09/2019 19:28
Η άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών LT Hamilton Limited αναστάληκε στις 09 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ ταυτόχρονα και άμεσα άρχισε η διαδικασία για ενδεχόμενη ανάκληση της άδειας της, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

RELATED ARTICLES


Συγκεκριμένα υφίσταντο υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση της Εταιρείας του άρθρου 23(1) του Νόμου, αφού δεν φαίνεται να συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, με:

(α) τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 8 του Νόμου, σχετικά με τους μετόχους του αδειούχου προσώπου,

(β) τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 9(3) του Νόμου, σχετικά με την υποχρέωση εργοδότησης λειτουργού συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με την Κεφαλαιαγορά, η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι η συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας, μέχρι τη λήψη απόφασης από την ΕΚΚ για ανάκληση ή μη της άδειας της, πιθανώς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της.

Προστίθεται ακόμα ότι η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας θα παραμείνει υπό αναστολή μέχρις ότου η ΕΚΚ αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της σχετικής άδειας.

Καταληκτικά, η ΕΚΚ τονίζει ότι για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 15(5) του Νόμου, να παρέχει/ασκεί οποιεσδήποτε Διοικητικές Υπηρεσίες.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας