ΚΕΔΙΠΕΣ: €80 εκατ. πωλήσεις ακινήτων μέσω Altamira

Μάριος Ιωάννου  12/09/2019 11:50
ΚΕΔΙΠΕΣ: €80 εκατ. πωλήσεις ακινήτων μέσω Altamira

ΚΕΔΙΠΕΣ: €80 εκατ. πωλήσεις ακινήτων μέσω Altamira

Μάριος Ιωάννου  12/09/2019 11:50

Στα €288,3 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές της ΚΕΔΙΠΕΣ, θυγατρικής της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην ΣΚΤ) από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, δηλαδή από την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταφοράς εργασιών από την πρώην Συνεργατική Τράπεζα στην Ελληνική Τράπεζα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις ακινήτων μέσω της Altamira μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 ανήλθαν σε €79,4 εκατ. 

RELATED ARTICLES


Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης της προόδου που καταγράφει η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, από αυτές τις εισπράξεις, τα €173,1 εκατ. προέρχονται από εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων, τα €97,9 εκατ. από εισπράξεις από διαχείριση ακινήτων, ενώ τα €17,3 εκατ. προήλθαν από άλλες εισπράξεις.
 
Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιανουαρίου 2019 εξασφαλίστηκε η άδεια εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ, στην ιδιοκτησία της οποίας παραμένουν στο παρόν στάδιο οι χορηγήσεις, ενώ μετά την αδειοδότηση άρχισαν να υλοποιούνται απρόσκοπτα όλες οι λύσεις αναδιαρθρώσεων.
 
Η εναπομείνασα οντότητα, ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που είναι στη διάθεσή της και δεν ασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα.


Οι συνολικές εισπράξεις του β’ τριμήνου του 2019 αυξήθηκαν κατά 36,8%, φτάνοντας τα €108,1 εκατ. έναντι €79 εκατ. το
πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

€98 εκατ. από ακίνητα
Οι εισπράξεις από διαχείριση ακινήτων, οι οποίες έφτασαν τα €97,9 εκατ. (1/9/2018-30/6/2019) αυξήθηκαν κατά 27,7%, καθώς ανήλθαν στα €33,2 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2019 από €26 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.
 
Εξάλλου, οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων έφτασαν τα €173,1 εκατ. για την περίοδο Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν στα €70,5 εκατ. έναντι €49,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.
 
Από τα €173,1 εκατ., σχεδόν €123 εκατ. εισπράχθηκαν από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και €50,3 εκατ. από εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.
Οι λύσεις αναδιαρθρώσεων ή ανάκτησης συνέβαλαν στην αύξηση των συνολικών εισπράξεων χορηγήσεων σε €70,5 εκατ. το β’ τρίμηνο έναντι €49,3 εκατ. το α’ τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 43%, καθώς και στην αύξηση των εισπράξεων από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε €57,6 εκατ. από €37,2 εκατ. το α’ τρίμηνο, με αύξηση 54,8%.

Περίπου €377 εκατ. συνολικές λύσεις για χορηγήσεις υλοποιήθηκαν το β’ τρίμηνο, σημαντικά αυξημένες κατά 161% σε σχέση με €142 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, καθώς η αδειοδότηση της ΣΕΔΙΠΕΣ επέτρεψε το τρίμηνο αυτό να υλοποιηθούν λύσεις που συμφωνήθηκαν με πελάτες και σε προηγούμενες περιόδους.

Σημειώνεται ότι οι λύσεις που υλοποιήθηκαν την περίοδο Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019 ανήλθαν στα €553,7 εκατ.

€80 εκατ. πωλήσεις ακινήτων μέσω Altamira
Οι πωλήσεις ακινήτων μέσω της Altamira μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 ανήλθαν σε €79,4 εκατ. περιλαμβανομένων €15,5, εκατ. υποβοηθούμενων πωλήσεων υποθηκευμένων ακινήτων.

Οι πωλήσεις του β’ τριμήνου έφτασαν τα €29,8 εκατ. από €30,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. 
 
Τα €79,4 εκατ. εισπράχθηκαν από 525 πωλήσεις ακινήτων, ανάμεσά τους 249 περιπτώσεις που αφορούν γη, 195 για οικιστικά ακίνητα και 81 εμπορικά ακίνητα. Από πωλήσεις γης, οι οποίες καταλαμβάνουν το 47% των συνολικών πωλήσεων εισπράχθηκαν €37 εκατ., από οικιστικά ακίνητα που καταλαμβάνουν το 26%, εισπράχθηκαν €20,8 εκατ. και από εμπορικά ακίνητα, οι οποίες καταλαμβάνουν το 27%, εισπράχθηκαν €21,6 εκατ.

Διευκρινίζεται ότι τα ακίνητα, για τα οποία εκφράστηκε ενδιαφέρον από πλευράς κυβέρνησης για απόκτησή τους, έχουν παγοποιηθεί και δεν προωθούνται πωλήσεις ακινήτων για τα οποία υπάρχει σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, επηρεάζοντας αρνητικά τις πωλήσεις.

Εκροές €198,5 εκατ.
Στα €198,5 εκατ. ανήλθαν οι σωρευτικές ταμειακές εκροές της ΚΕΔΙΠΕΣ από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Οι εκροές του β’ τριμήνου ανήλθαν σε €69,8 εκατ. σε σχέση με €38,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 81%.

Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα €89,9 εκατ., εκ των οποίων €33,2 εκατ. δαπανήθηκαν για τον διαχειριστή, δηλαδή την Altamira, μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, καθώς επίσης και οι πωλήσεις/ενοικιάσεις ακινήτων.

Για εξόφληση υποχρεώσεων δόθηκαν €108,6 εκατ., από τα οποία €85,8 εκατ. δαπανήθηκαν για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, €12,2 για τη συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα και €10,6 εκατ. για άλλες υποχρεώσεις της πρώην ΣΚΤ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας