Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Swan Real Estate Plc

InBusinessNews  09/09/2019 16:41
Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Swan Real Estate Plc

Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Swan Real Estate Plc

InBusinessNews  09/09/2019 16:41

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019, ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Swan Real Estate Plc με βάση το άρθρο 183 του Νόμου του ΧΑΚ, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης, εκ μέρους της εταιρείας, για το έτος που έληξε στις 31/1/2019. Η αναστολή διαπραγμάτευσης θα ισχύει από την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019. 

RELATED ARTICLES

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για προστασία του επενδυτικού κοινού, καθώς και στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με την οποία εάν Εκδότης δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παρουσίασης των τίτλων του με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εκδότριας εταιρείας (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018, ημερ. 23/1/2018).

Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική της Έκθεση.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας