Απαλλάχτηκε εγγυητής λόγω μη ενημέρωσης

InBusinessNews  06/09/2019 19:00
Απαλλάχτηκε εγγυητής λόγω μη ενημέρωσης

Απαλλάχτηκε εγγυητής λόγω μη ενημέρωσης

InBusinessNews  06/09/2019 19:00

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) κατόπιν απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου απάλλαξε εγγυητή κατόπιν απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ο οποίος κατόπιν παραπόνου απεφάνθη ότι ο ΟΧΣ ενήργησε «στη βάση εξόφθαλμα καταχρηστικής ρήτρας, στην εγγυητική σύμβαση».

RELATED ARTICLES

 
Το παράπονο που δέχθηκε ο Παύλος Ιωάννου, σημείωνε ότι ενώ οι καθυστερήσεις πρωτοφειλέτη είχαν ξεκινήσει το 2003, η εγγυητής είχε ενημερωθεί το 2017, ενώ δεν είχε αλλάξει διεύθυνση.
 
Ο ΟΧΣ ενημέρωσε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο στις 2 Σεπτεμβρίου ότι αποδέχεται την απόφαση, δηλώνοντας ότι «από σήμερα την απαλλάσσει από την εγγυητική σύμβαση της για το πιο πάνω δάνειο», αναφέρει ο κ. Ιωάννου.
 
Εξ αφορμής, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος με σημείωμά του ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι εγγυητές σε δάνεια που παραχώρησε ο ΟΧΣ, ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις δυνατό να δικαιούνται απαλλαγή από τις εγγυητικές τους υποχρεώσεις, τονίζοντας ωστόσο «εμφαντικά ότι αυτό δεν συνιστά και ούτε συνεπάγεται γενική απαλλαγή αλλά, απαλλαγή εγγυητών κατά περίπτωση, νοουμένου ότι συντρέχουν οι εν λόγω συγκεκριμένες προϋποθέσεις».
 
Όπως αναφέρει, βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας (ο περί Συμβάσεων Νόμος, ο περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος και ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος), οι δανειστές έχουν, μεταξύ άλλων, υποχρέωση για έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση ενημέρωση των εγγυητών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πρωτοφειλέτες (τους οποίους εγγυήθηκαν οι Εγγυητές), αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
 
Εκτιμώντας ότι «υφίσταται αριθμός εγγυητικών συμβάσεων του ΟΧΣ, οι οποίες, στα επίμαχα σημεία που αφορούν στην ενημέρωση των εγγυητών, είναι είτε καταχρηστικές, είτε αντίκεινται προς τον περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμο και ή άλλους νόμους, είτε δεν εφαρμόζονται νομίμως», ο κ. Ιωάννου καλεί τους εγγυητές να ελέγχουν τις εγγυητικές συμβάσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους».

«Να εντοπίζουν δηλαδή, τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο δανειστής τους ενημέρωσε για τις καθυστερήσεις, και να ερευνούν αν η ενημέρωση για την αδυναμία του πρωτοφειλέτη να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις έγινε εγκαίρως», εξηγεί..
 
Καλεί δε τους τους εγγυητές να διαμαρτύρονται, εγγράφως, στην οντότητα με την οποία έχουν συνάψει εγγυητικές συμβάσεις, εάν πιστεύουν ότι δεν έχουν τύχει της έγκαιρης, όπως καθορίζεται από τον Νόμο, ενημέρωσης.

Αναφέρεται ειδικότερα σε εγγυητές σε δάνεια του ΟΧΣ, των οποίων η εγγυητική σύμβαση περιλαμβάνει την πρόνοια που διαλαμβάνει ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράταση ή αναστολή πληρωμής μέρους ή ολόκληρου του χρέους δεν μας απαλλάσει από την ευθύνη της εγγύησης έστω και αν ο Οργανισμός δεν μας ενημέρωσε προηγουμένως […].»
 
Οι εγγυητές, σημειώνει, «οφείλουν να διαμαρτυρηθούν στον ΟΧΣ σε κάθε περίπτωση, που λόγω εφαρμογής της πρόνοιας αυτής δεν έχουν ενημερωθεί έγκαιρα, και εάν η απάντηση από τον ΟΧΣ δεν τους ικανοποιεί να απευθύνονται στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο».
 
«Τυχόν καταστρατήγηση της υποχρέωσης για «χωρίς καθυστέρηση ενημέρωση συνεπάγεται, ενδεχομένως, κατά τα ανωτέρω, απαλλαγή των εγγυητών από την εγγυητική υποχρέωση. Αναμένεται, βεβαίως, ο ΟΧΣ να αποκαθάρει τις εγγυητικές του Συμβάσεις από την πιο πάνω αναφερόμενη πρόνοια και να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας