Νέα υπηρεσία από το ΧΑΚ στα θέματα τήρησης μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών

InBusinessNews  05/09/2019 15:50
Νέα υπηρεσία από το ΧΑΚ στα θέματα τήρησης μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών

Νέα υπηρεσία από το ΧΑΚ στα θέματα τήρησης μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών

InBusinessNews  05/09/2019 15:50

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση Εκδοτών με εκδομένες αλλά μη εισηγμένες αξίες στο ΧΑΚ καθώς και του Επενδυτικού Κοινού, θα προχωρήσει σε τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του σχετικά με την τήρηση των Μη Εισηγμένων Μητρώων, ώστε να επιτρέπεται πλέον η απόθεση αξιών μη εισηγμένων Εκδοτών υπό τον έλεγχο Θεματοφύλακα, ή Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους.

RELATED ARTICLES


Επίσης, οι αξίες αυτές εφόσον δεν θα έχουν περιορισμούς στη μεταβίβαση τους, θα μπορεί να είναι το αντικείμενο συναλλαγών του Τύπου Over the Counter (OTC), από Γενικούς Χειριστές. 

Με τη νέα αυτή ρύθμιση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 6 Σεπτεμβρίου 2019, δίδεται η δυνατότητα τόσο σε μη Εισηγμένους Εκδότες που το Μητρώο τους τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/Κεντρικό Μητρώο (ΚΑΜ) του ΧΑΚ, σε Επενδυτές, καθώς και σε Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη και Θεματοφυλακές, να  προβαίνουν σε OTC συναλλαγές  με απλοποιημένο και αποτελεσματικό τρόπο, αφού θα αποφεύγεται η διαδικασία συμπλήρωσης επιπρόσθετων εντύπων και προσκόμισης τους στο ΧΑΚ.

Η νέα αυτή τροποποίηση αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο που προσφέρεται στα πλαίσια της Τήρησης Μητρώων αξιών από μη Εισηγμένες Εταιρείες στο ΧΑΚ και θα  συντελέσει στον εμπλουτισμό του διευρυμένου πλαισίου ρυθμίσεων που ήδη προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας αυτής.  Η εν’ λόγω ρύθμιση, μπορεί να αξιοποιηθεί και από εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, οι οποίες επιλέγουν να εισαγάγουν αξίες τους σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού, για σκοπούς διακανονισμού συναλλαγών που θα καταρτίζονται σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού, μέσω των OTC συναλλαγών.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω αξιόπιστων και ασφαλών διαδικασιών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και ελκυστικές χρεώσεις, αντίστοιχα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται και για εισηγμένους εκδότες στο ΧΑΚ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας