Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Δελτίο τύπου  23/08/2019 15:09
Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Δελτίο τύπου  23/08/2019 15:09
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων («ΕΑΣ») υπέγραψαν την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019, Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

RELATED ARTICLES

 
Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν, η Πρόεδρος της EKK κα. Δήμητρα Καλογήρου και η Πρόεδρος της ΕΑΣ κα. Ιωάννα Φιάκκου.
 
Με το εν λόγω Πρωτόκολλο καθορίζεται πλαίσιο και διαδικασίες συνεργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και γενικότερα την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των στόχων των δύο Αρχών.
 
Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, οι δυο Αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων και παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, όπου υπάρχει κοινό αντικείμενο, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες νομοθεσίες. H ΕΚΚ και η ΕΑΣ συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Αρχή, δυνάμει των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2019 (Ν.188(I)/2007), και συνεργάζονται για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας