Στα €6.8 δις τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Συλλογικών Επενδύσεων

Δελτίο τύπου  20/08/2019 12:10
Στα €6.8 δις τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Συλλογικών Επενδύσεων

Στα €6.8 δις τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Συλλογικών Επενδύσεων

Δελτίο τύπου  20/08/2019 12:10

Νέα αύξηση κατέγραψαν το 2ο τρίμηνο του 2019 τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Εταιρειών Διαχείρισης και των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Το δελτίο, η τέταρτη έκδοση του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, παρουσιάζει τα σημαντικότερα δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο. 

RELATED ARTICLES

Με βάση τα στοιχεία για το 2ο τρίμηνο του 2019, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 200 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ). Από αυτές, οι 121 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 95 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 63 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, και οι 42 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός εταιρειών διαχείρισης περιλαμβάνει 28 ΔΟΕΕ, 73 ΔΟΕΕ κάτω των ορίων και 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανερχόταν κατά το 2ο τρίμηνο του 2019 στα €6.8 δις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019. Περίπου το 62% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από τον Τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων και το 30,6% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, το 3.4% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 3.2% από ΚΕΠΕΥ και μόλις το 0.8% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν το 79% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 11% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEE, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 49% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 16% σε Ακίνητα.

Συνολικά υπάρχουν 112 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 76% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 100 Κυπριακούς ΟΣΕ (10 ΟΣΕΚΑ, 29 ΟΕΕ, 60 ΟΕΕΠΑΠ και 1 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 112 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 76 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €1.8 δις (27% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 59% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 16%.

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των επενδυτών που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, παρατηρείται ότι σχεδόν όλοι (99.1%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 55% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 42% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 3% Ιδιώτες Επενδυτές.
 
 
 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας