ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: Εξαγοράζεται από εταιρεία του Χονγκ Κονγκ

InBusinessNews  16/07/2019 09:36
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: Εξαγοράζεται από εταιρεία του Χονγκ Κονγκ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: Εξαγοράζεται από εταιρεία του Χονγκ Κονγκ

InBusinessNews  16/07/2019 09:36

Η EMERGING CAPITAL LIMITED, ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ, με αντικείμενο την κατοχή μετοχών για επενδυτικούς σκοπούς, απέκτησε στις 15 Ιουλίου 2019, μέσω συναλλαγής που διενεργήθηκε εκτός Χρηματιστηρίου, 5.440.166 συνήθεις μετοχές της ‘Εξέλιξη’, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

RELATED ARTICLES

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της ‘Εξέλιξη’ αποτελείται από 7.771.666 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία και 26.228.334 μετοχές Τάξης ‘Β’ ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Με την πιο πάνω συναλλαγή, η ECL κατέχει άμεσα 5.440.166 συνήθεις μετοχές της ‘Εξέλιξη’, ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία που αντιπροσωπεύουν το 70,0% των συνήθων, εισηγμένων μετοχών της. Διευκρινίζεται ότι η ECL δεν ενεργεί σε συνεννόηση με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόκτησης, η ECL είναι υποχρεωμένη να υποβάλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της ‘Εξέλιξη’.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρεία έλαβε την οριστική της απόφαση, για διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της ‘Εξέλιξη’ είναι €0,006 (ή 0,6 σεντ) ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά, σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Η ECL βρίσκεται επίσης σε διαδικασία απόκτησης του συνόλου των μετοχών Τάξης ‘Β’ της ‘Εξέλιξη’, οι οποίες ανέρχονται σε 26.228.334, και οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Να σημειωθεί ότι η πρόταση τελεί υπό την αίρεση να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας