Απάντηση Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών για τη νομοθεσία για καταχρηστικές ρήτρες

Δελτίο Τύπου  18/06/2019 18:45
Απάντηση Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών για τη νομοθεσία για καταχρηστικές ρήτρες

Απάντηση Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών για τη νομοθεσία για καταχρηστικές ρήτρες

Δελτίο Τύπου  18/06/2019 18:45

Την αντίθεσή του σε αυτά που ισχυρίζονται οι Τράπεζες, ότι δηλαδή η επέκταση της προστασίας από τις καταχρηστικές ρήτρες σε νομικά πρόσωπα,  θα δημιουργήσει συνθήκες «αναστάτωσης στην αγορά» και καθυστερήσεις στην έγκριση δανειοδοτήσεων, εκφράζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, σημειώνοντας ότι ο προτεινόμενος Νόμος αποσκοπεί στη διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας  93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου.

«Η διεύρυνση αυτή δεν είναι αντίθετη προς πιο πάνω οδηγία  δεδομένου ότι η οδηγία προνοεί την ελάχιστη δυνατή προστασία για τους καταναλωτές και όχι την μέγιστη. Μάλιστα, το άρθρο 8 ορίζει ότι "Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή διατηρούν, στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, αυστηρότερες διατάξεις σύμφωνες προς τη συνθήκη, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή", συνεπώς καθίσταται σαφές ότι η οδηγία επιτρέπει στον εθνικό νομοθέτη τη διεύρυνση της έννοιας του καταναλωτή και πάντως δεν απαγορεύει σ' αυτόν τη θέσπιση όμοιας προστασίας υπέρ προσώπων που δεν είναι καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 2β της άνω οδηγίας, όπως άλλωστε έπραξαν άλλες χώρες», αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Προσθέτει επίσης ότι «είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος για τον οποίο οι Τράπεζες αντιδρούν και προβάλλουν αστήρικτα προσκόμματα κινδυνολογώντας, για να εμποδίσουν την ψήφιση του νόμου, είναι γιατί για πρώτη φορά, γίνεται σοβαρή προσπάθεια να μπει φρένο στις καταχρηστικές τους  ενέργειες. Ολόκληρη η Κυπριακή Κοινωνία αναγνωρίζει ότι είναι οι Τράπεζες που κατέστρεψαν την οικονομία μέσω των καταχρηστικών ρητρών και προκάλεσαν αναστάτωση στην αγορά».
 
Επομένως, η υιοθέτηση της θέσης ότι οι Τράπεζες και η αγορά είναι «ανάστατες από την προωθούμενη νομοθεσία», δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα, λέει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών.

«Η προστασία που παρέχει ο Νόμος δεν είναι απεριόριστη αφού υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες του Νόμου, τόσο ως προς  την εφαρμογή όσο και την αναγκαιότητα. Πρόκειται στην ουσία περί κωδικοποίησης της υφιστάμενης αρχής του «οικονομικού εξαναγκασμού» η οποία είναι δυσνόητη και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται σωστά. Ισχυρίζονται οι Τράπεζες ότι θα προτείνουν εναλλακτικές λύσεις στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού, ώστε το δίκτυ προστασίας μικρών επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες να είναι σωστή και προς την κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.  Διερωτόμαστε από πότε οι Κυπριακές Τράπεζες ενεργούν στα πρότυπα των Τραπεζών του εξωτερικού (!) και γιατί δεν έπραξαν τούτο από τον χρόνο θέσπισης του πρώτου περί καταχρηστικών ρητρών νόμου», προσθέτει, μεταξύ άλλων.


Εξάλλου ο Σύνδεσμος υποβάλλει μία σειρά ερωτημάτων:
•    Πώς μια τέτοια ρύθμιση θα αυξήσει το κόστος για τις Κυπριακές Εταιρείες θέτοντας τες σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές? 
•    Από πότε η νομοθετική προστασία ελλοχεύει τέτοιους κινδύνους?
•     Γιατί μια τέτοια προστασία θα προκαλέσει «αναστάτωση στις αγορές»? 
 

Για τα υπόλοιπα θέματα που σχολιάζει και θέτει τις θέσεις του το ΚΕΒΕ ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι θα επανέλθει, πιστεύοντας ότι οι Βουλευτές, θα πράξουν αυτό που πρέπει για την προστασία των πολιτών και θα ψηφίσουν την πρόταση νόμου για τις καταχρηστικές ρήτρες. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας