Πράσινο ΕΚΤ στον διορισμό Αράπογλου στην Τράπεζα Κύπρου

InBusinessNews  13/06/2019 11:34
Πράσινο ΕΚΤ στον διορισμό Αράπογλου στην Τράπεζα Κύπρου

Πράσινο ΕΚΤ στον διορισμό Αράπογλου στην Τράπεζα Κύπρου

InBusinessNews  13/06/2019 11:34

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company  ανακοινώνει ότι στις 12 Ιουνίου 2019 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε την εκλογή του Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου ως ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. 

RELATED ARTICLES


Η εκλογή ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Ο κ. Τάκης Αράπογλου θα συμμετέχει επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως ακολούθως:
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Maksim Goldman
Lyn Grobler

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας