Οι αιχμές Χάρη και οι απαντήσεις στην Ερευνητική

  15/03/2019 13:48
Οι αιχμές Χάρη και οι απαντήσεις στην Ερευνητική

Οι αιχμές Χάρη και οι απαντήσεις στην Ερευνητική

  15/03/2019 13:48
Αποχωρεί από το Υπουργείο Οικονομικών ο Χάρης Γεωργιάδης μέχρι το τέλος του 2019, ανακοίνωση που έσκασε σαν βόμβα, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου του Υπουργείο Οικονομικών όπου δόθηκαν απαντήσεις στα ευρήματα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό. Ο Χάρης Γεωργιάδης ξεσπάθωσε απαντώντας σε όλα τα ευρήματα του πορίσματος και άφησε αιχμές για διάφορους.

Αιχμές περί καταλληλόλητας Γιώργου Γεωργίου
Συγκεκριμένα, ο Χάρης Γεωργιάδης απάντησε στις αναφορές της Ερευνητικής για περί ανικανότητας και ακαταλληλότητας των διευθυντικών στελεχών του Συνεργατισμού που δεν κατάφερε να επιφέρει μείωση στον όγκο των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων κάτι που οδήγησε στην κατάρρευση του. Ο υπουργός Οικονομικών προέβη σε μια σύγκριση της πορείας των ΜΕΔ στην Alpha Bank και στην Συνεργατική τα τελευταία τρία χρόνια. Υπογράμμισε πως για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτής της χρονικής περιόδου γενικός διευθυντής της Alpha Bank ήταν το μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής, Γιώργος Γεωργίου. «Αυτά τα στοιχεία δεν είναι απόρρητα είναι δημοσιευμένα, είναι τα στοιχεία που οι ίδιες οι τράπεζες ανακοινώνουν και ήταν στην διάθεση της Ερευνητικής Επιτροπής. Θα μπορούσε η Ερευνητική να κάνει μια σύγκριση εάν δηλαδή στην Συνεργατική τα κατάφεραν καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση με άλλες τράπεζες προτού προβούν σε συμπεράσματα περί καταλληλόλητας ανθρώπων να διαχειριστούν ένα ομολογουμένως μεγάλο πρόβλημα αυτό των ΜΕΔ».

Λειτουργικές δαπάνες
Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε και στις αναφορές της Ερευνητικής ότι η Διοίκηση του Συνεργατισμού δεν κατάφερε να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες. Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ήταν στα €190 εκατ. το 2013 και στα €147 εκατ τ. 2017. Πολύ σημαντικός είναι ο δείκτης κόστους προς έσοδα. Αυξήθηκε πράγματι στην Συνεργατική λόγω της γενικής μείωσης των επιτοκίων αλλά παρέμεινε στο 50% που ήταν και ο στόχος που είχε τεθεί στα πλαίσια του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Συγκριτικά, ο εν λόγω δείκτης στην Τράπεζα Κύπρου ήταν 47% ελαφρώς καλύτερος, στην Ελληνική Τράπεζα ήταν 68% και στην Alpha Bank 71%, δηλαδή πολύ χειρότερος.

Παράλληλα, ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως σε μια προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών εξέδωσε διάταγμα τον Ιανουάριου του 2014 με βάση το οποίο επιβαλλόταν μείωση μισθών και στους εργαζομένους της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, κίνηση η οποία, όπως είπε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κυρίως από το ΑΚΕΛ και την ΠΕΟ που σήμερα ζητούν εξηγήσεις γιατί η Συνεργατική δεν πέτυχε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Διαφημιστικές δαπάνες
Αναφερόμενος στις επικρίσεις της Ερευνητικής ότι κατά την περίοδο 2014-2017 η Συνεργατική κατέβαλε €10 εκατ. για διαφημιστικές δαπάνες, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως όλα τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα δαπάνησαν περισσότερα για διαφημιστικούς σκοπούς, φέρνοντας ως παράδειγμα την Τράπεζα Κύπρου η οποία την ίδια περίοδο δαπάνησε €60 εκατ.

Εταιρική διακυβέρνηση
Στις αναφορές της Ερευνητικής περί κακής εταιρικής διακυβέρνησης ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως υπήρξε μια προσπάθεια προσωποποίησης της εταιρικής διακυβέρνησης κάτι το οποίο, ανέφερε, δεν ευσταθεί καθώς η εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται με βάση νομοθεσίας και στηρίζεται σε δομές και διαδικασίες οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν ανύπαρκτες μέχρι το 2013. «Η προσπάθεια ξεκίνησε από το μηδέν, με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης».

Αιχμές κατά Βουλής και Κεντρικής Τράπεζας
Αιχμές για όσους φέρουν ευθύνη για την επιλογή των προσώπων στις διευθυντικές θέσεις στον Συνεργατισμό άφησε ο Χάρης Γεωργιάδης, απαντώντας έτσι στα όσα αναφέρονται στα ευρήματα της Ερευνητικής Επιτροπή περί επιλογής ακατάλληλων προσώπων που ο ίδιος διόρισε. Συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο άρθρο 18 του περί λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων νόμο σύμφωνα με τον οποίον τα μέλη διορίζονται με βάση τη σύμφωνο γνώμη του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και της Βουλής. «Αν έχουν διοριστεί κάποιοι, όπως ισχυρίζονται, ακατάλληλοι η ευθύνη είναι κοινή. Παρόλα αυτά η Ερευνητική λέει πως εγώ ως υπουργός παραβιάζοντας τις πρόνοιες της νομοθεσίας δεν διαβουλεύθηκα με τον διοικητή και προχώρησα μόνο μου στην υποβολή καταλόγου προς την Βουλή. Δεν είναι μόνο ανυπόστατος αυτός ο ισχυρισμός αλλά και fake news. Στις 14 Οκτωβρίου 2013 υποβλήθηκαν γραπτώς οι δικές μου εισηγήσεις προς τον διοικητή και ακολούθησε η υποβολή ερωτηματολογίων. Υπήρξαν δύο απαντητικές επιστολές του Διοικητή με τις οποίες η Κεντρική έκρινε τους προτεινόμενους ως ικανούς και κατάλληλους και αυτές οι επιστολές ήταν ενώπιον της Ερευνητικές. Στις 25 Οκτωβρίου μαζί με τον Διοικητή παρουσιαστήκαμε μαζί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής παρουσιάσαμε τους προτεινόμενους. Αν ευσταθούσε ο ισχυρισμός της Ερευνητικής ότι δεν διαβουλεύθηκα με τον Διοικητή, δεν θα έπρεπε ο κ. Δημητριάδης να εγείρει το ζήτημα ενώπιον της Βουλής και να τερματίσει τη διαδικασία;»

Περί αδιαφάνειας
Στις αναφορές της Ερευνητικής περί αδιαφανών διαδικασιών διορισμών προσώπων ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε πως δεν υπάρχει καμία έκθεση των εποπτικών αρχών που να κάνει αναφορά σε αδιαφανείς διαδικασίες. Πρόσθεσε πως όλα τα μέλη αξιολογούνταν όχι μόνο κατά το στάδιο του διορισμού αλλά σε διαρκή βάση από τις εποπτικές αρχές. «Δεν υπάρχει αλλά ούτε και παρατίθεται στην έκθεση ούτε μια επιστολή είτε της ΚΤ είτε της ΕΚΤ που να ζητείται απομάκρυνση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ούτε και χρειαζόταν να υπάρξει τέτοια επιστολή-αίτημα προς τον μέτοχο διότι η κάθε εθνική εποπτική αρχή έχει το δικαίωμα αν η ίδια κρίνει ότι υπάρχει ακατάλληλο μέλος να το απομακρύνει».

Η Ερευνητική, τόνισε ο Χάρης Γεωργιάδης, έχει την άποψη πως ο Υπουργός Οικονομικών έχει την ευθύνη για την ικανότητα και καταλληλόλητα όχι μόνο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των διευθυντικών στελεχών και «μου αποδίδει ευθύνη γιατί δεν απομάκρυνα γενικό διευθυντή που η ίδια η Ερευνητική Επιτροπή θεωρεί ως ακατάλληλο. Η πιο πάνω θέση συγκρούεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τους πιο βασικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που δεν επιτρέπουν την εμπλοκή κανενός μετόχου είτε στο διορισμό ή την παύση ανώτερων διευθυντών. Όλοι οι διευθυντές λάμβαναν την έγκριση από την εποπτική αρχή και όχι τον μέτοχο. Νας θυμίσω πως ένας προηγούμενος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας το 2011 απομάκρυνε την ανώτατη διεύθυνση της Λαϊκής Τράπεζας».  

Αναφορές και σε Μάριο Κληρίδη
Ο υπουργός Οικονομικών προέβη και σε αποτίμηση της πορείας των ΜΕΔ κατά την περίοδο που γενικός διευθυντής ήταν ο Μάριος Κληρίδης και την περίοδο που ήταν γενικός διευθυντής ο Νικόλας Χατζηγιάννης. «Κάνοντας μια αποτίμηση την περίοδο που γενικός διευθυντής ήταν ο Μάριος Κληρίδης με την περίοδο που ήταν διευθυντής ο Νικόλας Χατζηγιάννης. Εγώ δεν θα ισχυριστώ ότι η πορεία ανόδου των ΜΕΔ επί Μάριου Κληρίδη οδηγεί σε ένα συμπέρασμα δικής του ακαταλληλότητας. Δεν υιοθετώ μια τέτοια άποψη. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν μπορώ να μην παραγνωρίσω το γεγονός ότι η πορεία ανόδου των ΜΕΔ αντιστράφηκε μετά την αποχώρηση του».

Στις αναφορές περί αλόγιστων προσλήψεων ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως επί Μάριου Κληρίδη έγιναν 108 προσλήψεις και 52 προσλήψεις επί Νικόλα Χατζηγιάννη.

Στο σκοτάδι το Υπουργικό
Στις αναφορές ότι ο υπουργός Οικονομικών κρατούσε στο σκοτάδι το Υπουργικό για τις εξελίξεις στον Συνεργατισμό, ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως πέραν της σωρείας εγγράφων και προτάσεων που κατατέθηκαν στο Υπουργικό για τον Συνεργατισμό, ενώ διερωτήθηκε γιατί ακόμη και σήμερα τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και τα μέλη του Υπουργικού δεν ρωτήθηκαν ευθέως για το κατά πόσον ένιωθαν ή νιώθουν ότι κρατήθηκαν στο σκοτάδι και κρατήθηκαν στο σκοτάδι από μέρους του.

Κουμπάροι και συμμαθητές
Σε ό,τι αφορά τα κακώς έχοντα στον Συνεργατισμό πριν από το 2013 οι αναφορές της Ερευνητικής είναι συνοπτική, ενώ στο κεφάλαιο 5.3, όπως υπογράμμισε, καταγράφονται παραδείγματα βαρύτατης κακοδιαχείρισης. «Παραδείγματα πιθανής διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Ούτε συγκεκριμενοποιούνται και ούτε κατονομάζονται, αυτοί που προέβησαν σε αυτή την κακοδιαχείριση. Υποψιάζομαι πως αν κάποιος από αυτούς ήταν γνωστός μου, κουμπάρος μου, απόφοιτος του ίδιου σχολείου με μένα θα κατονομαζόταν».

Ανασύσταση Συνεργατισμού
Στην ευχή της Ερευνητικής για ανασύσταση του Συνεργατισμού, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως «Σέβομαι κάθε άποψη. Έχω διαφορετική και η κυβέρνηση έχει διαφορετική άποψη. Η ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έπρεπε να γίνει, ήταν επιβεβλημένη. Ο διαχωρισμός αφήνει όλους σε καλύτερη θέση. Αυτά που έπρεπε να διασωθούν έχουν διασωθεί. Είναι σε καλύτερη θέση οι καταθέτες που είναι διασφαλισμένοι. Έχουν με απόλυτο τρόπο διασφαλιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι σε καλύτερη θέση το κράτος που πέτυχε αναβαθμίσεις και τη δημιουργία ενός ισχυρότερου τραπεζικού συστήματος. Την ανασύσταση του Συνεργατισμού που η Ερευνητική εύχεται εγώ θα την αντίκρυζα με μεγάλη επιφύλαξη. Αν ένα τέτοιο εγχείρημα προέρχεται και πάλι από πολιτικά πρόσωπα και συνδικαλιστές. Αυτό σημαίνει πως τίποτα δεν μάθαμε. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι σύγχρονες τραπεζικές δομές που να συνάδουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα χωρίς ανάμειξη και εμπλοκή του κράτους. Αυτοί που σήμερα φωνάζουν ήταν αυτοί που διαχρονικά ήταν το χέρι μέσα στον Συνεργατισμό για τα δικά τους συμφέροντα. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για όλες τις αποφάσεις που έχουμε λάβει. Είναι αυτές οι δύσκολες αποφάσεις που έχουν δημιουργήσει μια πιο θετική οικονομική προοπτική για την χώρα μας».

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας