ΕΚΤ: Επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιουχική επάρκεια της Ελληνικής

Δελτίου Τύπου  07/02/2019 17:55
ΕΚΤ: Επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιουχική επάρκεια της Ελληνικής

ΕΚΤ: Επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιουχική επάρκεια της Ελληνικής

Δελτίου Τύπου  07/02/2019 17:55
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ανακοινώνει ότι η ΕΚΤ την έχει ενημερώσει για την:
 
(α) Έγκριση για τη συμπερίληψη των κερδών του τρίτου τριμήνου 2018 (ύψους €259,6 εκατ.) στα CET1 κεφάλαια, μετά από την αίτηση της Εταιρείας προς την ΕΚΤ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ένα σημαντικό μέρος των προαναφερθέντων κερδών σχετίζεται με την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, το CET1 κεφάλαιο με μεταβατικές διατάξεις αυξήθηκε σε €726,1 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με €484,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018. 
 
(β) Άδεια για τροποποίηση του υπολογισμού του δείκτη λειτουργικού κινδύνου για τον καθορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον αυξημένο λειτουργικό κίνδυνο της ενοποιημένης οντότητας. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά ΣΠΣ στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά €110,4 εκατ. σε €4.930,6 εκατ., σε σύγκριση με το ενδεικτικό ποσό ύψους €4.820,2 εκατ.

Μετά τις αποφάσεις της ΕΚΤ, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 είναι ως εξής:
 
  Όμιλος
(με μεταβατικές διατάξεις)
Ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις (σε σταδιακή εφαρμογή) Ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις (σε σταδιακή εφαρμογή)
Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 30.09.2018 2018 Σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2019
Δείκτης CET 1 (%) 14,73% 9,575% 10,575%
Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 17,36% 11,075% 12,075%
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 17,36% 13,075% 14,075%

Λαμβάνοντας υπόψη την εξασφαλισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. (που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019), ο ενδεικτικός Δείκτης CET1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου εκτιμώνται σε 17,77% και 20,40%, αντίστοιχα, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2018 και υπόκεινται στις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας