ΕΚΚ: Πρόστιμο €30.000 στην LeadCapital Markets

InBusinessNews  04/04/2018 18:00
ΕΚΚ: Πρόστιμο €30.000 στην LeadCapital Markets

ΕΚΚ: Πρόστιμο €30.000 στην LeadCapital Markets

InBusinessNews  04/04/2018 18:00
Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €30.000 στην ΚΕΠΕΥ LeadCapital Markets Ltd για μη συμμόρφωση, κατά την περίοδο τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου 2016 μέχρι και τον Ιούλιο 2017, με το άρθρο 36(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει καθότι δεν  ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί  με τον καλύτερο  τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της στην Ρουμανία.

Η Εταιρεία επέτρεπε την παροχή υπηρεσιών από το υποκατάστημα της στη Ρουμανία πριν την έγγραφή του εν λόγω υποκαταστήματος στο δημόσιο μητρώο που διατηρεί η εποπτική αρχή της Ρουμανίας, ενώ ήταν ενήμερη για τη σχετική απαίτηση εγγραφής.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας