Ερμηνεύεται κατά το δοκούν η νομοθεσία για τις εκποιήσεις

INBusinessNews  27/10/2016 12:42
Ερμηνεύεται κατά το δοκούν η νομοθεσία για τις εκποιήσεις

Ερμηνεύεται κατά το δοκούν η νομοθεσία για τις εκποιήσεις

INBusinessNews  27/10/2016 12:42

Περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων από τα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς φαίνεται, με βάση και την τελευταία απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, το εκάστοτε Δικαστήριο μπορεί να ερμηνεύσει την νομοθεσία με βάση και την επιχειρηματολογία που τίθεται ενώπιον του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομοιογένεια στις αποφάσεις των Δικαστηρίων ως προς το κατά πόσον με βάση και την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να προχωρήσει η εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου με τη νέα διαδικασία που ψήφισε το 2014 η Βουλή σε περίπτωση που υπάρχει προηγούμενη απόφαση Δικαστηρίου για πώληση του ακινήτου. 

Το Επαρχιακό Δικαστηρίου Πάφου σε απόφαση του στις 26 Οκτωβρίου, απόφαση την οποία απεκάλυψε το offsite.com.cy, απέρριψε αίτημα για έκδοση διατάγματος ακύρωσης εκποίησης ακινήτου με βάση το σκεπτικό της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. 

Συγκεκριμένα, ο δικαστής Ματθαίου επισημαίνει πως «Ασφαλώς αυτό το Δικαστήριο ως πρωτόδικο και ισόβαθμο με το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας δεν δεσμεύεται από την πρωτόδικη απόφαση όπως αυτό θα ίσχυε σε σχέση με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Μάλιστα, ο δικαστής διερωτάται «Σε ποιο σημείο του σχετικού Νόμου αναφέρεται πως σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει δικαστική απόφαση τότε ο συγκεκριμένος Νόμος δεν εφαρμόζεται; Πως συνεπάγεται αυτό το συμπέρασμα από τον ευπαίδευτο δικηγόρο της εφεσειούσας;»

Παράλληλα, ο δικαστής σημειώνει «Ως προς τη θέση ότι το θεμελιακό ζήτημα το οποίο εγείρεται είναι κατά πόσο ο ενυπόθηκος δανειστής διατηρεί τη δυνατότητα να επιδιώξει την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει του Μέρους VIA όταν ήδη έχει εξασφαλίσει τελεσίδικη απόφαση για την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, παρατηρώ τα εξής. Διατηρώντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω σε σχέση με το άρθρο 44Α του σχετικού Νόμου, το Δικαστηρίου δεν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το ότι όντως η δυνατότητα αυτή υπάρχει ενώ επαναλαμβάνω και την παρατήρηση του Δικαστηρίου ως προς το ότι καμία πρόνοια του σχετικού Νόμου δεν απαγορεύει ρητά την εφαρμογή της διαδικασία η οποία προβλέπεται με το Μέρος VIA σε περίπτωση ύπαρξης δικαστικής απόφαση αναφορικά με το ενυπόθηκο ακίνητο. Απλά προσφέρεται προς τον ενυπόθηκο δανειστή με το Μέρος VIA του σχετικού Νόμου μία εναλλακτική ουσιαστικά μέθοδος ή διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου. Αναφορικά δηλαδή με την επίτευξη του ίδιου σκοπού ο οποίος θα ήταν εφικτός με την εκτέλεση της οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης στην οποία έχει εκδοθεί και διάταγμα εκποίησης του επίδικου ακινήτου».

Για ακόμα μια φορά, όπως εύστοχα είχε επισημάνει το InBusinessNews από τις 13 Σεπτεμβρίου, επιβάλλεται η ανάγκη για νομοτεχνική επανεξέταση της διατύπωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν νομοτεχνικά προβλήματα, διαφορετικές ερμηνείες από τα Επαρχιακά Δικαστήρια και να τίθενται εμπόδια στη διαδικασία εκποίησης ακινήτων από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας