Ackermann: Μείωση ΜΕΔ, Λονδίνο και απαλλαγή από ELA τα επόμενα βήματα

INBusinessNews  25/10/2016 11:17
Ackermann: Μείωση ΜΕΔ, Λονδίνο και απαλλαγή από ELA τα επόμενα βήματα

Ackermann: Μείωση ΜΕΔ, Λονδίνο και απαλλαγή από ELA τα επόμενα βήματα

INBusinessNews  25/10/2016 11:17

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου τόσο κατά τη διάρκεια του 2015 όσο και τη φετινή χρονιά έλαβαν χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο βελτιωμένων οικονομικών δεδομένων στην Κύπρο, την ώρα που το εξωτερικό περιβάλλον επιδεινώθηκε συνολικά, ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, Josef Ackermann. 

Σε ομιλία του κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Ackermann τόνισε ότι η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας βελτιώθηκε σημαντικά τόσο κατά τη διάρκεια του 2015 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2016, αν και οι προκλήσεις που παραμένουν, πρέπει να αντιμετωπιστούν».

«Βοηθούμενη εν μέρει από την ανάκαμψη της οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσαρμογής, η σταθερή και αποφασιστική υλοποίηση της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Τράπεζας άρχισε να αποδίδει καρπούς», σημείωσε σχετικά, εξηγώντας ότι οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναδιάρθρωση και μείωση των ΜΕΔ, τη διάθεση και πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, την προσέλκυση καταθέσεων πελατών, την κατακόρυφη μείωση του ELA, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τον κ. Ackermann, «η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της για να καταστεί ισχυρότερη, ασφαλέστερη και περισσότερο επικεντρωμένη, ικανή να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, επιτυγχάνοντας τις κατάλληλες αποδόσεις στους μετόχους της».

Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής περιλαμβάνουν την περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού της Τράπεζας, η πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA το συντομότερο δυνατό και η ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής και των υποχρεώσεων της Τράπεζας, όπως επίσης και η διατήρηση της κατάλληλης κεφαλαιακής επάρκειας με εσωτερική δημιουργία κεφαλαιακών πόρων. Εξάλλου, η Τράπεζα στοχεύει στην περαιτέρω επικέντρωση στην εγχώρια αγορά ως τη βασική αγορά και στις εργασίες του Ηνωμένου Βασιλείου, την εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισαγωγή των μετοχών της σε ένα από τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την προσεχή περίοδο, καθώς και την επίτευξη ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας.

Όσον αφορά στην ενδεχόμενη εισαγωγή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ο πρόεδρος της Τράπεζας επεσήμανε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2016, τονίζοντας ότι οι εργασίες για ενσωμάτωση νέας εταιρείας χαρτοφυλακίου στην Ιρλανδία συνεχίζονται, αν και η χρονική στιγμή της εισαγωγής της μετοχής παραμένει αβέβαιη και υπόκειται σε σχετικές εγκρίσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Εξάλλου, αναλύοντας τις εξελίξεις στο εξωτερικό, επεσήμανε ότι οι ρυθμοί πληθωρισμού στην ευρωζώνη και άλλες ανεπτυγμένες χώρες παρέμειναν αδικαιολόγητα χαμηλοί, παρά τα εντατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής που λήφθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες, τα οποία οδήγησαν σε περαιτέρω μειώσεις παρεμβατικών επιτοκίων και επιτοκίων αγοράς, τείνοντας να επηρεάζουν αρνητικά τα περιθώρια των επιτοκίων και την κερδοφορία των τραπεζών.

Επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit εγείρει ανησυχίες και αβεβαιότητα σχετικά με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε χώρες όπως η Κύπρος, με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί σημαντικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, είπε ότι οι αφίξεις τουριστών από Βρετανία, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από το 2017 και έπειτα.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας