Στο 0% καθόρισε η ΚΤΚ το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

INBusinessNews  12/09/2016 17:12
Στο 0% καθόρισε η ΚΤΚ το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

Στο 0% καθόρισε η ΚΤΚ το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

INBusinessNews  12/09/2016 17:12

Στο 0% καθόρισε η Κεντρική Τράπεζα το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (Countercyclical capital buffer rate - CCyB) για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΚ σημειώνει πως βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις 31 Μαρτίου 2016, η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap) χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -31,1% και η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -26,8%.

«Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2%, ο οδηγός αποθέματος είναι 0%, συνεπώς το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, η ΚΤΚ προσδιόρισε τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα O-SII και καθόρισε το ύψος του επιπρόσθετου αποθέματος ασφαλείας O-SII που πρέπει να τηρεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας διασφαλίζει ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις λαμβάνουν υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και στοχεύει στην προστασία του τραπεζικού τομέα σε περιόδους υπερβολικής συσσωρευμένης πιστωτικής υπέκτασης.
 

Τραπεζικό ίδρυμα

Συνολική βαθμολογία (μονάδες βάσης)

Συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII

Τράπεζα Κύπρου

2.918

2,00%

Ελληνική Τράπεζα

2.154

1,50%

RCB Bank

1.656

1,00%

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

993

0,50%

Eurobank Cyprus

718

0,50%

Alpha Bank Cyprus

717

0,50


Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ, ακολουθώντας την πιο πάνω πολιτική της, προσδιόρισε στις 4 Απριλίου 2016, κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τις ακόλουθες Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ως O-SIIs και καθόρισε το ύψος του επιπρόσθετου αποθέματος ασφαλείας O-SII που πρέπει να τηρεί η κάθε ΚΕΠΕΥ:
 

Όνομα ΚΕΠΕΥ

Συνολική βαθμολόγια (μονάδες βάσης)

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας από 1η Ιουλίου 2016

SIB (Cyprus) Limited

4.563

2,0%

Renaissance Securities (Cyprus)

868

0,5%

BrokerCreditService (Cyprus) Ltd

610

0,5%

IronFX Global Limited

549

0,5%

Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd

461

0,5%

Fintailor Investments Ltd

355

0,5%

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας