Η μεγάλη εκστρατεία μείωσης του ELA από το 2013

INBusinessNews  29/02/2016 06:11
Η μεγάλη εκστρατεία μείωσης του ELA από το 2013

Η μεγάλη εκστρατεία μείωσης του ELA από το 2013

INBusinessNews  29/02/2016 06:11

Τρία χρόνια μετά τα γεγονότα του Eurogroup του 2013, η Κύπρος φαίνεται να αφήνει πίσω τις συνέπειες του κουρέματος, τουλάχιστον όσον αφορά τα βαρίδια και την αρνητική κληρονομιά που άφησε πίσω της η πρώην Λαϊκή. Η Τράπεζα Κύπρου μέσα σε τρία χρόνια αποπλήρωσε το 70% της έκτακτης ρευστότητας (ELA) που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Λαϊκή Τράπεζα (και φορτώθηκε η ίδια), με στόχο το 2017 να προχωρήσει στην πλήρη αποπληρωμή του.

Ο αγώνας δρόμου για αποπληρωμή του ELA 
Ο ELA της Λαϊκής Τράπεζας- μέχρι τις 28 Μαρτίου 2013 που έκλεισε η Τράπεζα-, έφτασε τα 9,1 δισ. ευρώ. Έτσι, όταν αποφασίστηκε η μεταφορά του ELA στην Τράπεζα Κύπρου, ο οργανισμός άρχισε έναν μεγάλο αγώνα δρόμου για πλήρη αποπληρωμή του.

Σημαντική πρώτη μείωσή του έγινε τον Σεπτέμβριο του 2013, μήνα κατά τον οποίο ο ELA έφτασε τα 9,86 δισ. ευρώ. Έπειτα, μετά την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης και αφού έγινε αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την ΕΚΤ για πράξεις νομισματικής πολιτικής, η Τράπεζα αντλώντας χρηματοδότηση ύψους 1,4 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ, είχε μειώσει τον δανεισμό της σε 9.56 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2013.

 Ένα χρόνο μετά- τον Σεπτέμβριο του 2014- ο ELA έφτασε τα 7,68 δισ. ευρώ.  Kι αυτό, διότι το καλοκαίρι του 2014 η Τράπεζα Κύπρου απέκτησε κεφαλαιακό μαξιλάρι ύψους €1,6 δισεκατομμυρίων μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου-χρήματα που διατέθηκαν για αποπληρωμή της έκτακτης ρευστότητας.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο ELA έπεσε κάτω από τα 7 δισ. ευρώ (στα 6,9 δισ. ευρώ), ενώ 3 μήνες μετά (Ιούνιος 2015) ξαλαφρώθηκε από 1 δισ. ευρώ και έτσι το εναπομείναν ποσό ήταν 5, 9 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στις 9 Ιουνίου η Κυβέρνηση έδωσε στην Τράπεζα, ποσό ύψους 750 εκατομμυρίων, για να αποπληρώσει μέρος του υπολοίπου του ομολόγου των 1,9 δισεκατομμυρίων που είχε εκδοθεί τον Μάιο του 2012 για κρατική στήριξη της Λαϊκής Τράπεζας. Μέρος του ποσού των 750 εκατομμυρίων χρησιμοποιήθηκε από την Τράπεζα Κύπρου για μείωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και τον ELA. 
 
70% μειωμένος ο ELA τον Φεβρουάριο 2016
Η καθοδική μείωση του ELA συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν ο ELA έφτασε στα 4,9 δισ. ευρώ. Η αναβάθμιση των καλυμμένων ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου από Baa3 σε B1 είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Έτσι τον Οκτώβριο 2015, η Τράπεζα προέβη σε αποπληρωμή χρηματοδότησης από τον ELA ύψους €550 εκατ.

Παράλληλα, μέσω της συναλλαγής των καλυμμένων ομολόγων, την αποπληρωμή του ομολόγου και τις πελατειακές εισροές κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου 2015 και αρχές του 2016, αποπληρώθηκε χρηματοδότηση από τον ELA ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ, μειώνοντάς την στο σημερινό επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ. Συνολικά, η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά 7,9 δισ. ευρώ ή 69% από το υψηλό των 11,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2013. Ο ELA τον περασμένο Δεκέμβριο «έπεσε» στα 3,8 δισ. ευρώ (καθώς η Κυβέρνηση αποπλήρωσε ομόλογο που κατείχε η Τράπεζα ύψους €340 εκατ. στις 16 Δεκεμβρίου 2015), ενώ τρία χρόνια μετά το κούρεμα, πλέον ο ELA ανέρχεται στα 3,5 δισ. ευρώ. 

Ενέργειες της Τράπεζας για περαιτέρω μείωση του ELA
Η Τράπεζα Κύπρου, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2015, παρουσίασε τις δράσεις της για περιορισμό του ELA με στόχο την πλήρη αποπληρωμή του το 2017.

Οι δράσεις της Τράπεζας περιλαμβάνουν:
-    Νέες ροές καταθέσεων
-    Επανάκτηση της πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά
-    Ωρίμανση ομολόγων μη κύριων εργασιών
-    Έκδοση ομολόγου για είσοδο στην αγορά σε συνεργασία με εταίρους, αναλόγως των συνθηκών
-    Ενίσχυση ρευστότητας από εργασίες
-    Ολοκλήρωση διαδικασιών απομόχλευσης
-    Έκδοση καλυμμένου ομολόγου συνδεδεμένου με την αγορά ακινήτων, για εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΚΤ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας