Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €13 εκατ. το 2015

INBusinessNews  26/02/2016 14:18
Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €13 εκατ. το 2015

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €13 εκατ. το 2015

INBusinessNews  26/02/2016 14:18

Κέρδη 13 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2015 η Ελληνική Τράπεζα, ακόμα και μετά την συμπερίληψη στους λογαριασμούς όλων των πρόσθετων προβλέψεων ύψους 71 εκατ. ευρώ, τις οποίες είχε υποδείξει ο SSM, μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου επιτόπιου εποπτικού του ελέγχου. 

Το κέρδος, το οποίο αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 12,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιά 118,6 εκατ. ευρώ το 2014.

Πρωταρχικοί στόχοι της Τράπεζας αποτελούν «η αποφασιστική αντιμετώπιση των ΜΕΔ και η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου», ενώ «προτεραιότητα - κλειδί για τον Όμιλο παραμένει η επίτευξη βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης».

Υπερκάλυψη απαιτήσεων
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτέλεσματα, «η Τράπεζα διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία όχι μόνο υπερκαλύπτει τις πρόσθετες απαιτήσεις για προβλέψεις, αλλά διασφαλίζει και περιθώριο ασφαλείας στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας (CET1). Ο Δείκτης CET1 διαμορφώνεται μετά τις πρόσθετες προβλέψεις στο 14,8%. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 18,1% και ο Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 στο 17,7%.

Μείωση ΜΕΔ
Εξάλλου, όπως αναφέρεται, «σε τροχιά σταθεροποίησης και μείωσης τέθηκαν το 2015 οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις», οι οποίες κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους είχαν μειωθεί κατά 3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο, Στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 ο δείκτης των ΜΕΧ μειώθηκε στο 59 από 61% το τρίτο τρίμηνο του 2015.

«Εναρμονισμένος με τον μέσο όρος της ΕΕ είναι ο Δείκτης Κάλυψης των ΜΕΧ, ο οποίος αυξήθηκε από το 46% στο 50%», σημειώνει η Τράπεζα.

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων τριμήνων του 2015 κρίνονται ενθαρρυντικά, σύμφωνα με την Ελληνική, καθώς «καταμαρτυρούν ότι η διαχείριση των ΜΕΧ βρίσκεται στον ορθό δρόμο». Παράλληλα, οι αναδιαρθρώσεις δανείων στο τέλος της χρονιάς ανήλθαν στα 758 εκατ. ευρώ.

Αύξηση εσόδων το 4ο τρίμηνο
Αυξημένα κατά 6% ήταν η τέταρτη τριμηνία τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς με βάση τα προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα, ανήλθαν τα 37,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 34,9 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, «ως αποτέλεσμα των αναπροσαρμογών στα δανειστικά και καταθετικά επιτόκια, οι οποίες είχαν τεθεί σε εφαρμογή αρχές του 2015». Σημαντική, σύμφωνα με την Τράπεζα, είναι η αύξηση που κατέγραψαν το τέταρτο τρίμηνο τα μη επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου, καθώς ανήλθαν στα 43,1 εκατ. ευρώ από 22,4 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2015. «Η εν λόγω αύξηση υποβοηθήθηκε και από την κερδοφόρα (16,7 εκατ. ευρώ) πώληση κυπριακών κρατικών ονομαστικών χρεογράφων αναπτύξεως (ΚΟΧΑ)», αναφέρει η Ελληνική. Αυξημένα κατά 4% παρουσιάζονται την τέταρτη τριμηνία του 2015 τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Ομίλου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις χαριστικές αποζημιώσεις ύψους 3,1 εκατ. ευρώ προς τα μέλη του προσωπικού, που επέλεξαν να αποχωρήσουν στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης. 

Σε υγιή βάση η ρευστότητα
Παράλληλα, η Ελληνική Τράπεζα επισημαίνει ότι «σε σταθερά υγιή βάση διατηρήθηκε η ρευστότητα του Ομίλου, ενώ ο Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 50%».

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες είχαν ανέλθει στα 4,4 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα 6,1 δισ. ευρώ.

«Η εύρωστη οικονομική θέση του Ομίλου, επέτρεψε τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και τις προσπάθειες επανεκκίνησης της», τονίζει η Τράπεζα. Το σύνολο των νέων δανείων –τα οποία έχουν εγκριθεί- προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθε το 2015 στα 377 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι του 2016
Η αποφασιστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου συνιστούν τους πρωταρχικούς στόχους του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας και για το 2016. «Προτεραιότητα - κλειδί για τον Όμιλο παραμένει η επίτευξη βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης», επισημαίνει η Τράπεζα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «θα παραμείνει πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη, στηρίζοντας τις θετικές προοπτικές που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία για το 2016». Καταληκτικά, σημειώνει ότι «οι στρατηγικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του 2015, δίδουν τα εφόδια στον Όμιλο να συνεχίσει με ευοίωνες προοπτικές την εφαρμογή του στρατηγικού του πλάνου και το 2016».

Pijls: Καλοί οιωνοί, κανένας εφησυχασμός
«Η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί το 2015, αποτελεί καλό οιωνό για το 2016», ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Bert Pijls, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεδομένων των συνθηκών στην κυπριακή αγορά, δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό και ότι η Τράπεζα «θα συνεχίσει να οδεύει προς την επίτευξη των δύο στρατηγικών της προτεραιοτήτων, που είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και η ανάπτυξη».

Εξάλλου, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνέχιση της «σημαντικής προόδου στις δύο στρατηγικές προτεραιότητες». Το τέταρτο τρίμηνο του 2015, υπήρξε μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έναντι του τρίτου τριμήνου, μειώνοντας τον Δείκτη ΜΕΧ από 61% σε 59%. «Αν και δεν πρόκειται για πολύ μεγάλη μείωση, εντούτοις είναι η πρώτη ουσιαστική μείωση από την κρίση του 2013 και καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες μας για αναδιαρθρώσεις βρίσκουν ανταπόκριση», τόνισε ο κ. Pijls, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια του 2015 οι αναδιαθρώσεις ανήλθαν στα 758 εκατ. ευρώ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας