Ζημιές 0,4 δισ. ανακοινώνει η Τρ. Κύπρου

INBusinessNews  25/02/2016 07:39
Ζημιές 0,4 δισ. ανακοινώνει η Τρ. Κύπρου

Ζημιές 0,4 δισ. ανακοινώνει η Τρ. Κύπρου

INBusinessNews  25/02/2016 07:39

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για να εξετάσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα οποία θα ανακοινωθούν, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως είχε ανακοινώσει η Τράπεζα Κύπρου στις 2 Φεβρουαρίου, μετά την αύξηση των προβλέψεων της, κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, στο 50%, οι ζημιές, μετά τη φορολογία, αναμένεται να ανέλθουν για το 2015 στα €0,4 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν θα χρειαστεί να προβεί σε έκδοση κεφαλαίου και ότι ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις - CET1) αναμένεται "να παραμείνει ισχυρός στο 14,0%".

Σημείωνε ότι λαμβάνοντας υπόψη το συνεχή εποπτικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προχώρησε σε αλλαγές στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις στο 50%. Επιπλέον, αναμένει τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο δ΄ τρίμηνο του 2015 κατά €0,7 δις (μείωση 6%).

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει στις 2 Φεβρουαρίου ότι αναμένει να αυξήσει τις προβλέψεις κατά €0,6 δις, με τις προβλέψεις για το έτος 2015 να ανέρχονται περίπου στο €1 δις, με αποτέλεσμα οι ζημιές μετά τη φορολογία για το έτος 2015 να αναμένεται να διαμορφωθούν σε €0,4 δις.

Η Τράπεζα ανέφερε ότι εάν δεν προχωρούσε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραδοχές για την εκτίμηση των προβλέψεων, τα κέρδη μετά τη φορολογία για το έτος 2015 θα ανέρχονταν περίπου στα €100 εκατομμύρια, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις), κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα υπερέβαινε το 16%.

Σημείωνε ότι οι αλλαγές στις παραδοχές σχετίζονται “με την επέκταση της περιόδου ανάκτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων και την εφαρμογή επιπρόσθετων εκπτώσεων στη ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων”.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, θα γεφυρώσουν σημαντικά τον εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ και θα ενισχύσουν το επίπεδο προβλέψεων της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις θα βελτιωθεί και θα πλησιάζει περίπου το 50% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) θα συνεχίσει να είναι ισχυρός περίπου στο 14,0%, προσθέτει.

Ανέφερε επίσης ότι ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 θα παραμείνει υψηλότερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο δείκτη CET1 ύψους 11,75% με βάση τις συμπληρωματικές πρόνοιες του Πυλώνα II (Pillar II), επιβεβαιώνοντας ότι το Συγκρότημα δεν θα χρειαστεί να προβεί σε έκδοση κεφαλαίου.

Στρατηγικοί στόχοι – Μείωση δανείων σε καθυστέρηση
Αναφορικά με τους στρατηγικούς της στόχους, η Τράπεζα Κύπρου σημείωνε στην ανακοίνωση της ότι συνεχίζει να σημειώνει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και ότι κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2015, καθώς και τον Ιανουάριο του 2016, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση ενός σημαντικού αριθμού μεγάλων δανειοδοτήσεων.

Αυτό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά €0,7 δις (μείωση 6%) το τέταρτο τρίμηνο 2015 και την περαιτέρω μείωση τους στα πρώτα τρίμηνα του 2016 λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για αναδιαρθρώσεις δανείων.

Η Τράπεζα ανέφερε επίσης ότι “η ρευστότητα της συνεχίζει να βελτιώνεται, επωφελούμενη από συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων, με τις καταθέσεις πελατών να αυξάνονται κατά περίπου €0,7 δις (αύξηση 4%) το τέταρτο τρίμηνο 2015”.

Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Τράπεζα Κύπρου αποπλήρωσε χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) ύψους €1,4 δις, μειώνοντας την στο σημερινό επίπεδο των €3,5 δις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας