ΚΤ: Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν σχέδια ανάκαμψης

INBusinessNews  01/02/2016 18:27
ΚΤ: Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν σχέδια ανάκαμψης

ΚΤ: Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν σχέδια ανάκαμψης

INBusinessNews  01/02/2016 18:27

Σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει να διατηρούν συνεχώς οι εμπορικές τράπεζες με βάση νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάκαμψη και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζικών ιδρυμάτων (BRRD).

Με βάση το νομοσχέδιο, τα σχέδια ανάκαμψης καταρτίζονται και κατατίθενται στην Κεντρική Τράπεζα και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων φερεγγυότητας ή μεταβολή της οικονομικής κατάστασης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν σχέδια για την περίπτωση που υπάρξει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης.

«Η βασική φιλοσοφία είναι για σκοπούς έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης να αναγκάζονται οι τράπεζες να υποβάλλουν σχέδια ανάκαμψης. Και αυτά τα σχέδια εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, η οποία θα εγκρίνει αυτά τα σχέδια και θα αποφασίζει ότι ικανοποιούν την αντιμετώπιση προκλήσεων», ανέφερε ο Διευθυντής της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Χαραλάμπους.

«Πάντοτε θα υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα εγκρίνεται από την ΚΤΚ, η οποία έχει την εξουσία να ζητεί τροποποίησή του», είπε.

Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ, Μαίρη Κυριακίδου, δήλωσε ότι η οδηγία αφορά στη θέσπιση του πλαισίου ανάκαμψης. «Σκοπός είναι να υπάρχει πάντοτε σε ισχύ ένα σχέδιο το οποίο να μπορεί να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή μόλις η ίδια η τράπεζα ή η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι έχει επέλθει μια σημαντική επιδείνωση στην οικονομική της κατάσταση», είπε.

Όπως είπε, τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να πείσουν την αρμόδια αρχή ότι το σχέδιο είναι εφαρμόσιμο. Ανέφερε ακόμα ότι τα σχέδια πρέπει να επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα και σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές των επιχειρησιακών τους πλάνων.

Με την οδηγία τίθενται απαιτήσεις για ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που λαμβάνουν υπόψη τις επιλέξιμες υποχρεώσεις. «Είναι ευθύνη του Διοικητικού οργάνου κάθε τράπεζας, μόλις αντιληφθεί ότι η τράπεζα τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή και ενδεχόμενης αφερεγγυότητας, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως την αρμόδια αρχή. Αν δεν ενημερώσει έγκαιρα, τότε η ΚΤΚ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, τις ίδιες υποχρεώσεις θα έχουν και οι Επενδυτικές Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με βάση σχετικό νομοσχέδιο που συζητήθηκε στην Επιτροπή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας