Στα €1.8 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές

INBusinessNews  02/12/2015 18:29
Στα €1.8 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές

Στα €1.8 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές

INBusinessNews  02/12/2015 18:29

Ακάλυπτες επιταγές αξίας €1.866.179 εκδόθηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου και τα οποία παρουσιάζουν, ωστόσο, σημαντική μείωση περίπου €1.240.139, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο όταν είχαν εκδοθεί ακάλυπτες επιταγές αξίας €3.106.318. Κατά τον 11ο μήνα του έτους εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές αξίας €131.763.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τους πρώτους έντεκα μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθε στις 1.424, σε σύγκριση με 2.077 την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Συνολικά 777 πρόσωπα (454 φυσικά πρόσωπα και 323 νομικά) καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών. Την αντίστοιχη περίοδο του 2014 είχαν καταχωρηθεί 1.075 πρόσωπα.

Ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν τον 11ο μήνα του έτους στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ ανήλθε στα 63, σε σύγκριση με 39 τον προηγούμενο μήνα και 83 το Νοέμβριο του 2014.
Σημειώνεται ότι το 2014, το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών είχε ανέλθει στα €3.361.113, ενώ το 2013 στα €5.673.450, σε σύγκριση με €7.759.687 το 2012, κάτι που καταδεικνύει ότι υπάρχει μια σταθερή μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών από το «κούρεμα» καταθέσεων και μετά.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών είχε ανέλθει το 2014 στις 2.250 και το 2013 στις 3.080. Σημειώνεται ότι από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2013 είχε διακοπή η λειτουργία του ΚΑΠ και ως εκ τούτου δεν γίνονταν καταχωρήσεις προσώπων.

Καταχωρήσεις στο ΚΑΠ
Εξάλλου, συνολικά μόλις 47 νομικά και φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα καταχωρήθηκαν το Νοέμβριο του 2015 στο ΚΑΠ, σε σύγκριση με 70 το Νοέμβριο του 2014 και μόλις 13 τον Οκτώβριο του 2015. Ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ τους πρώτους έντεκα μήνες του 2015 ανήλθε στα 504, σε σύγκριση με 769 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, 15 καταχωρήσεις αφορούσαν το Νοέμβριο του 2015 νομικά πρόσωπα, 16 φυσικά πρόσωπα και 16 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Ο μέσος όρος συνολικών μηνιαίων καταχωρήσεων στο ΚΑΠ το 2015 ανήλθε μέχρι το Νοέμβριο του 2015 στα 46 πρόσωπα, παραμένοντας αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 71 και 83 προσώπων του 2014 και 2013, αντίστοιχα.

Τους πρώτους έντεκα μήνες του 2015, καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ συνολικά 143 νομικά πρόσωπα, 184 φυσικά πρόσωπα και 177 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας