Ικανοποίηση από την Τρ. Κύπρου για την ΑΜΚ

INBusinessNews  28/08/2014 18:23
Ικανοποίηση από την Τρ. Κύπρου για την ΑΜΚ

Ικανοποίηση από την Τρ. Κύπρου για την ΑΜΚ

INBusinessNews  28/08/2014 18:23

Ανακοίνωση εξέδωσε η Τράπεζα Κύπρου μετά το πέρας της έκτακτης γενικής συνέλευσης με επίκεντορ την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το συγρότημα αναφέρει: "Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα» ή «Εταιρία») ανακοινώνει ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1 δις μέσω της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς έχει εγκριθεί από τους μετόχους της Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ»)".

Επιπρόσθετα, όλα τα υπόλοιπα ψηφίσματα που τέθηκαν, εγκρίθηκαν από τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένης της Τρίτης Φάσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («Δημόσια Προσφορά») για προσφορά μέχρι €100 εκατ. νέων συνήθη μετοχών στην τιμή €0,24 ανά μετοχή και της εξάλειψης της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων στην ηλικία των 75 χρόνων, αναφέρει ο οργανισμός.

Παράλληλα, τονίζει: "Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά τελούν υπό την έκδοση Δικαστικής Απόφασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία θα εγκρίνεται η μείωση της Ονομαστικής Αξίας των Συνήθη Μετοχών και την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη".

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης για την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοσή της. Η Τράπεζα θα φροντίσει για την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της και, την ίδια ημέρα της κατάθεσης της Απόφασης, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Λήξης της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς, καθώς και θα μεριμνήσει για την αποστολή των Βεβαιώσεων Τοποθέτησης και των Βεβαιώσεων Ανοικτής Προσφοράς.

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν τις σημασίες που δίνονται σε αυτούς στην Εγκύκλιο Μετόχων ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014 της Τράπεζας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2014).

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Δρ. Χρίστης Χασάπης σε δήλωση του ανέφερε:
«H έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από τους μετόχους, αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός, τόσο για την Τράπεζά μας, όσο και για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας ευρύτερα. Έρχεται σε μια συγκυριακή χρονική στιγμή όπου οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές χρήματος είναι ακόμα ευνοϊκές και πριν την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η αύξηση κεφαλαίου θα ενδυναμώσει την Τράπεζα και θα της επιτρέψει να συνεχίσει την πορεία αναδιάρθρωσης του ισολογισμού της, της απομόχλευσης του δανειακού της χαρτοφυλακίου και της επανατοποθέτησης των εργασιών της με πρωταρχική εστίαση την εγχώρια κυπριακή οικονομία.»  

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, John P. Hourican, πρόσθεσε:
«Αυτή η σημαντική επένδυση, η οποία αποτελεί  τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταδεικνύει την Τράπεζα Κύπρου ως μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα επίσπευσης της υλοποίησης  του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια στήριξης της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, εξυπηρετώντας παράλληλα τις ανάγκες των πελατών μας και δημιουργώντας υπεραξία στους μετόχους μας.»

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας