Προτεραιότητα της Ελληνικής η στήριξη των ευάλωτων

INBusinessNews  27/08/2014 11:01
Προτεραιότητα της Ελληνικής η στήριξη των ευάλωτων

Προτεραιότητα της Ελληνικής η στήριξη των ευάλωτων

INBusinessNews  27/08/2014 11:01
Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Ελληνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, «η Ελληνική Τράπεζα, διαχειρίζεται το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τρόπο που να στηρίζει την οικονομία και όχι να την υποσκάπτει».
 
Όπως αναφέρεται, η Τράπεζα αξιολογεί τους δανειολήπτες, σε ατομικό επίπεδο, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης βιώσιμων και λειτουργικών λύσεων για κάθε συνεργάσιμο πελάτη, με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες.

Για τους Ιδιώτες πελάτες ειδικά, η Τράπεζα έχει θεσπίσει πολιτικές για εκείνους που έχουν απολέσει την εργασία τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή/και σημαντική απώλεια εισοδημάτων. Ειδικά για αυτές τις κατηγορίες, μεταξύ άλλων, παρέχεται χρόνος για αποπληρωμή των δανείων μέσω επιμήκυνσης της διάρκειας των δανείων μέχρι και 15 χρόνια, με μέγιστο το 70o έτος του δανειολήπτη, παροχής περιόδου χάριτος μέχρι 2 χρόνια, και μείωση του επιτοκίου, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη.

Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφαρμόζονται παρόμοιες πολιτικές, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησής τους.

Σημειώνεται ότι, από τα δάνεια που έχουν παρουσιάσει καθυστερήσεις μέχρι σήμερα, έχει τύχει αναδιάρθρωσης πέραν του 50% των στεγαστικών δανείων που αφορούν πρώτη κατοικία και των δανείων που δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην απάμβλυνση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω, οι δανειολήπτες προτρέπονται να απευθύνονται στον Προσωπικό τους Τραπεζίτη ή στη Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων, η οποία δημιουργήθηκε με βάση την Οδηγία περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, για εξέταση της αναδιάρθρωσης των διευκολύνσεών τους με βάση τα οικονομικά τους δεδομένα.

«Η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται με τον ίδιο ρυθμό, σε μια προσπάθεια στήριξης των συνεργάσιμων πελατών που αποδεδειγμένα έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση» καταλήγει η ανακοίνωση.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας