Ασφαλιστικές δικλίδες ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας

INBusinessNews  26/08/2014 15:43
Ασφαλιστικές δικλίδες ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας

Ασφαλιστικές δικλίδες ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας

INBusinessNews  26/08/2014 15:43
Μετά από συνάντηση που είχαν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, έδωσαν στη δημοσιότητα τις θέσεις τους, αλλά και τις τροποποιήσεις που εισηγούνται για τις εκποιήσεις. 

Προτεινόμενη δέσμη νομοσχεδίων

•    Ο σκοπός των νομοθετημάτων είναι οικονομολογικά ορθός και η κοινωνική πολιτική ασκείται από το κράτος και όχι από τον ιδιωτικό τομέα.
•    Ελαττώνει τη γραφειοκρατία και εισάγει δίκτυ προστασίας εκεί όπου χρειάζεται.

•    Εισάγει ασφαλιστικές δικλείδες, οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι:

o    Απαγόρευση εκποίησης αν δεν προηγηθεί διαδικασία αναδιάρθρωσης ή και διαμεσολάβησης (για δάνεια με αρχικό ύψος μέχρι €350,000 τα οποία εξασφαλίζονται από πρώτη κατοικία).
o    Κατάργηση ορισμένων καταχρηστικών πρακτικών όπως είναι η δυνατότητα μονομερούς αύξησης των επιτοκίων.
o    Στήριξη ευάλωτων ομάδων (σχέδια ΟΑΓ και ΕΕΕ).

Εισηγήσεις για εισαγωγή περαιτέρω ασφαλιστικών δικλείδων

•    Πρωταρχικός σκοπός η είσπραξη καθυστερημένων οφειλών και όχι η είσπραξη ολόκληρου του υπολοίπου του δανείου:
o    Η ειδοποίηση εκποίησης να αναφέρεται σε αποπληρωμή των καθυστερημένων οφειλών και όχι ολόκληρου του ποσού του δανείου. Στην περίπτωση που δεν εισπραχθούν οι καθυστερημένες οφειλές τότε να προχωρεί ο δανειστής σε εκποίηση.
•    Εάν η αξία εξασφάλισης υπερβαίνει το υπόλοιπο του δανείου, να δίνεται χρόνος 6-9 μηνών στον οφειλέτη για πώληση της περιουσίας του από τον ίδιο.  Αν η πώληση δεν πραγματοποιηθεί, τότε οι 6-9 μήνες που του έχουν δοθεί να ελαττώνουν το χρονοδιάγραμμα εκποίησης.
•    Ο ανεξάρτητος εκτιμητής που διορίζει η τράπεζα να γνωστοποιείται από την τράπεζα προς τον οφειλέτη και όχι το αντίθετο.
•    Απαγόρευση εκποίησης για μικροποσά, πάντοτε εντός λογικών πλαισίων και θέσπισης ασφαλιστικών δικλείδων για απονθάρρυνση «στρατηγικών καθυστερήσεων».
•    Εισαγωγή διαδικασίας και προνοιών για συνολικό διακανονισμό στην περίπτωση εκποίησης ενυπόθηκης περιουσίας.
•    Οι συσσωρευμένες υποθέσεις καθυστερημένων δανείων για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις Δικαστηρίου εναντίον του οφειλέτη θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα με τη διαδικασία εκποίησης με βάση το νομοσχέδιο και να μην αρχίσει εκ νέου διαδικασία εξ υπαρχής.
•    Κατάργηση καταχρηστικών επιβαρύνσεων εις βάρος οφειλετών που επιθυμούν την πρόωρη εξόφληση του δανείου τους.

Καταληκτικά σχόλια

•    Η ολιγωρία και η αναβολή στη λήψη αποφάσεων και στην ψήφιση εκσυγχρονιστικών νομοσχεδίων όπως τα προτεινόμενα είναι η χειρότερη τακτική. Αντίθετα, η εξελικτική βελτίωση τυχόν μικρών ή μεγάλων αδυναμιών των νομοσχεδίων μέσω κανονισμών ή/και τροποποιητικών νομοσχεδίων εγγυάται την πρόοδο και θα βοηθήσει την Κυπριακή οικονομία να βγει γρηγορότερα από την ύφεση.
•    Τονίζεται η ανάγκη ψήφισης των προτεινόμενων νομοσχεδίων. Ο λαϊκισμός και η απόρριψη δεν είναι η λύση. Βελτιώσεις επί των νομοσχεδίων με σχετικές τροποποιήσεις θα μπορούν να γίνουν κατά τους επόμενους 1-2 μήνες, αφού πρώτα ψηφιστούν οι υφιστάμενες πρόνοιες. Η βουλή πάντα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να παρέμβει σε περίπτωση που (παρ ελπίδα) παρατηρηθούν προβλήματα στην εφαρμογή των νομοσχεδίων στους επόμενους μήνες. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας