Συνεργατισμός: Δίπλα στις ευπαθείς ομάδες

INBusinessNews  26/08/2014 11:17
Συνεργατισμός: Δίπλα στις ευπαθείς ομάδες

Συνεργατισμός: Δίπλα στις ευπαθείς ομάδες

INBusinessNews  26/08/2014 11:17

Η Επιτροπεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεδρίαση ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2014, ενημερώνει για τα κύρια στοιχεία της πολιτικής που εφαρμόζει για τις Αναδιαρθρώσεις Δανείων στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που είναι πελάτες του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, ως ακολούθως:

1.    Δικαιούχοι: Οι συνεργάσιμοι πελάτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στο παρελθόν και έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την οικονομική κρίση (απώλεια εργασίας, μείωση εισοδημάτων, κτλ.)

2.    Περίοδος Χάριτος: Κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων τους, οι ιδιώτες δανειολήπτες του Συνεργατισμού θα απολαμβάνουν περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή τόκων ή/και κεφαλαίου για περίοδο που εκτείνεται μέχρι την 1/1/2016 ή/και μακρύτερα σε ειδικές περιπτώσεις.

3.    Βιωσιμότητα: Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να οδηγεί σε βιώσιμο αποτέλεσμα αφού εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα προς αυτό το σκοπό εργαλεία (επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής, μείωση επιτοκίων,  προοπτική επανένταξης στην αγορά εργασίας και αύξησης των εισοδημάτων σε μελλοντικό χρόνο κτλ.)

4.    Εξαιρέσεις: Οι μη συνεπείς πελάτες που στο παρελθόν επέλεξαν τη στρατηγική εκμετάλλευσης του συστήματος αποφεύγοντας την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω πρόνοιες.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας