Υπό διαχείριση οι υπεραγορές Σαρρής

INBusinessNews  12/09/2013 14:45
Υπό διαχείριση οι υπεραγορές Σαρρής

Υπό διαχείριση οι υπεραγορές Σαρρής

INBusinessNews  12/09/2013 14:45

?e? ??te?a? t? d?s???? pe??ß????? p?? d?µ?????????e st?? ???? t?? ??a????? eµp????? ?? ?pe?a????? Sa???? ?a? t????a? ?p? d?a?e???s?. St?? 11 Septeµß???? d????st??e pa?a??pt?? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ??µ?t??? Sa???? ??µ?ted ? ???? ?a??ß?d?? t?? CRI Group.

O ?a?a??pt?? ??t? p??sf???? ??a p???s? t?? f?µ?? ?a? pe?ate?a? ?a??? ?a? t?? e??p??sµ?? ?a? t?? ap??eµ?t?? t?? ?pe?a????? t?? eta??e?a?.

? eta??e?a ?e?t????e? eft? ?pe?a????? se ????a?a, ???µ??a???, ??µ?de?a, ?????p???, F???a???, ?s??? ?a? ???????.

??t?µ?se?? f????? t?? ????? e??as??? t?? eta??e?a? ?a a????eta? sta 25e?. e??? et?s???.

????e?ta? ??a t? de?te?? a??s?da ?pe?a????? p?? t??eta? ?p? d?a?e???s? e?t?? t?? 2013 µet? t?? ??fa??d??.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας