Υπό διαχείριση οι υπεραγορές Σαρρής

INBusinessNews  12/09/2013 14:45
Υπό διαχείριση οι υπεραγορές Σαρρής

Υπό διαχείριση οι υπεραγορές Σαρρής

INBusinessNews  12/09/2013 14:45

?e? ??te?a? t? d?s???? pe??ß????? p?? d?µ?????????e st?? ???? t?? ??a????? eµp????? ?? ?pe?a????? Sa???? ?a? t????a? ?p? d?a?e???s?. St?? 11 Septeµß???? d????st??e pa?a??pt?? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ??µ?t??? Sa???? ??µ?ted ? ???? ?a??ß?d?? t?? CRI Group.

O ?a?a??pt?? ??t? p??sf???? ??a p???s? t?? f?µ?? ?a? pe?ate?a? ?a??? ?a? t?? e??p??sµ?? ?a? t?? ap??eµ?t?? t?? ?pe?a????? t?? eta??e?a?.

? eta??e?a ?e?t????e? eft? ?pe?a????? se ????a?a, ???µ??a???, ??µ?de?a, ?????p???, F???a???, ?s??? ?a? ???????.

??t?µ?se?? f????? t?? ????? e??as??? t?? eta??e?a? ?a a????eta? sta 25e?. e??? et?s???.

????e?ta? ??a t? de?te?? a??s?da ?pe?a????? p?? t??eta? ?p? d?a?e???s? e?t?? t?? 2013 µet? t?? ??fa??d??.
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας