Βέτο στη «Νέα Εποχή Ορφανίδης»

INBusinessNews  09/01/2013 14:29
Βέτο στη «Νέα Εποχή Ορφανίδης»

Βέτο στη «Νέα Εποχή Ορφανίδης»

INBusinessNews  09/01/2013 14:29

Ανακοίνωση-προειδοποίηση προς όσους προωθούν την εφαρμογή του πλάνου «Νέα Εποχή Ορφανίδης», εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα πιστωτές της εταιρείας.
Στην ανακοίνωση, τονίζεται ότι τυχόν εφαρμογή του σχεδίου που προωθείται ενδεχομένως να προκαλέσει και δόλια αποξένωση περιουσιακών στοιχείων της Ορφανίδης.

Τονίζει ακόμα πως οι πελάτες του ετοιμάζονται να προχωρήσουν δικαστικά κάτι που περιλαμβάνει και αίτηση εκκαθάρισης της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση  

Δεδομένων των πληροφοριών αι οποίαι γνωστοποιήθηκαν δια μέσω γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου αλλά και ανακοινώσεις της «Ομάδας Προμηθευτών» ότι υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ορφανίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ και  αριθμού προμηθευτών της προς τους οποίους η Εταιρεία οφείλει ποσά χρημάτων,  γνωστοποιήται ότι η Εταιρεία Ορφανίδης Δημόσια  Εταιρεία Λτδ οφείλει σημαντικά ποσά χρημάτων σε νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπώ τα οποία δε περιλαμβάνονται εις τους προμηθευτές οι οποίοι  υπέγραψαν το υπό συζήτηση Μνημόνιο Συνεργασίας.

Οι εν λόγω πελάται μου έχουν ήδη αποστείλει  τας απαιτήσεις των γραπτώς εις την Εταιρεία Ορφανίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ και ετοιμάζονται να καταχωρήσουν δικαστικές διαδικασίες εναντίο της  - συμπεριλαμβανομένης και Αίτησης Εκκαθάρισης της – και υλοποίηση του υπό κρίση Μνημονίου Συνεργασίας χωρίς προηγουμένως να ικανοποιηθούν αι εν λόγω απαιτήσεις ενδεχομένως  αυτό θα συνεπάγει δόλια  αποξένωση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Ορφανίδης Δημόσια Εταιρεία  Λτδ και κατ΄επέκταση ακύρωση οιονδήποτε ενεργειών προνοούνται εις το υπό κρίση Μνημόνιο Συνεργασίας εξ΄υπαρχής με αποτέλεσμα τον αρνητικό επηρεασμό των δικαιωμάτων των προμηθευτών οι οποίοι φέρονται ότι συμφώνησαν μαζί της.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας