Δύο νέα Lidl σε Λεμεσό και Πάφο

INBusinessNews  07/01/2013 07:18
Δύο νέα Lidl σε Λεμεσό και Πάφο

Δύο νέα Lidl σε Λεμεσό και Πάφο

INBusinessNews  07/01/2013 07:18

Μετ? την πρ?σφατη λειτουργ?α του 13ου καταστ?ματος της αλυσ?δας Lidl στην Κ?προ, ο  γερμανικ?ς κολοσσ?ς εμπορ?ου ετοιμ?ζει ?λλες δ?ο υπεραγορ?ς.

Τα δ?ο καταστ?ματα ετοιμ?ζονται σε Λεμεσ? και Π?φο αντ?στοιχα, π?λεις στις οπο?ες λειτουργε? σ?μερα απ? ?να κατ?στημα.

Στη Λεμεσ? οι σχεδιασμο? της Lidl υπαγορε?ουν ν?α υπεραγορ? στην περιοχ? ?ψωνα, κοντ? στην υπεραγορ? Παπαντων?ου που λειτο?ργησε πριν ?να –περ?που- χρ?νο.

?σον αφορ? την Π?φο ο γερμανικ?ς κολοσσ?ς σχεδι?ζει τη λειτουργ?α καταστ?ματος στη λεωφ?ρο Ελλ?δος, μετ? την επιτυχημ?νη λειτουργ?α καταστ?ματος στην περιοχ? Τ?φοι των Βασιλ?ων απ? το 2011.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας