A. Kυπριανού: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης αγροτών εντός του 2022

InBusinessNews  24/06/2022 10:59
A. Kυπριανού: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης αγροτών εντός του 2022

A. Kυπριανού: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης αγροτών εντός του 2022

InBusinessNews  24/06/2022 10:59

Μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης και των κοινών οργανώσεων αγοράς που αφορούν σε βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση, αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2022. 

Tις ενέργειες ανακοίνωσε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), Ανδρέας Κυπριανού, ο οποίος συμμετείχε στο 5ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κυπριανού, θα συσταθούν ομάδες και οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της γεωργίας, κάτι που συμβεί αναλόγως του πότε θα εγκριθούν νέες Ομάδες Παραγωγών από την Αρμόδια Αρχή. Αναμένεται επίσης η σύσταση συνεργασιών για κυκλική οικονομία από Ομάδες Τοπικής Δράσης,  το οποίο υπολογίζεται να προκηρυχθεί το Β’ Εξάμηνο του 2022, το καθεστώς «Κυκλικής Οικονομίας» το οποίο είναι Νέο Μέτρο που περιλήφθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και υπολογίζεται να προκηρυχθεί και αυτό το Β’ Εξάμηνο του 2022 και μέτρο για «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2022 – 2023» το οποίο υπολογίζεται να προκηρυχθεί τον Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2022.

Μέσω της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων η οποία προκηρύσσεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει εκτός από τα Μέτρα Άμεσων Πληρωμών και τα πλείστα εκταρικά μέτρα της Αγροτικής Ανάπτυξης,  αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 31.000 δικαιούχους,  ποσό περίπου €44.000.000 (Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση).

Επιπλέον ποσό €6.000.000 θα χορηγηθεί σε περίπου 27,000 δικαιούχους μέσω του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 και  αφορά Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα.

Εξάλλου, μέσω των Κεφαλικών επιδοτήσεων αναμένεται να καταβληθούν εντός του 2022,   €3.500.000 (Άμεσες Ενισχύσεις – Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση) στους αιγοπροβατοτρόφους που πληρούν  τα κριτήρια της Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων (με κατεύθυνση το γάλα).

Ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τομέας της κτηνοτροφίας στην Κύπρο από την υπέρμετρα υψηλή τιμή που καταγράφουν οι ζωοτροφές και από τη σημαντική αύξηση στο κόστος ενέργειας  επιπλέον ποσό ύψους €5.000.000 έχει ήδη καταβληθεί σε περίπου 1850  δικαιούχους,  σαν Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στον κλάδο της Αιγοπροβατοτροφίας (κρατική χρηματοδότηση) κατόπιν σχετικής  απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση έχει καταβληθεί και στον κλάδο της Αγελαδοτροφίας σε περίπου 350  δικαιούχους, συνολικού ύψους €1.200.000.

Επιπλέον όπως δήλωσε ο Επίτροπος, έχει ξεκινήσει η καταβολή της έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας, λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, ύψους €5,7 εκ,  κατόπιν επίσης σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ενίσχυση απευθύνεται στους τομείς της χοιροτροφίας (€2,7 εκ.), στην πτηνοτροφία (€1,3 εκ.), στην αγελαδοτροφία (€1,7 εκ.)  και €25,000 στον τομέα της κονικλοτροφίας και αναμένεται η καταβολή της  να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός .

Εντός Μαΐου έγινε, εξάλλου, η προκήρυξη του Καθεστώτος 10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων».

Σκοπός του Καθεστώτος είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη, μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος καθώς και του επιπρόσθετου κόστους εκτροφής και αναπαραγωγής των ζώων, για την ενθάρρυνση της εκτροφής της ντόπιας φυλής βοοειδών, της ντόπιας φυλής παχύουρου προβάτου και της ντόπιας φυλής αίγας Μαχαιρά. Το Καθεστώς προκηρύσσεται σε ετήσια βάση.  

Επίσης εντός Μαΐου έχει λάβει χώρα η Ε’ προκήρυξη του Μέτρου 14 – Καλή Διαβίωση Αιγοπροβάτων με προϋπολογισμό €300,000  και ετήσια διάρκεια για αυτήν την προκήρυξη.

Ψηφιοποίηση διαδικασιών

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ως απόρροια και της πανδημίας, στους άμεσους στόχους του Οργανισμού είναι να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην περεταίρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής των Μέτρων και στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

«Στόχος μας πλέον είναι η πλήρης ηλεκτρονική διακυβέρνηση των συστημάτων του Οργανισμού και η ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφορικής για ικανοποίηση των αναγκών την Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Με την εισαγωγή της πλήρους ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ο Οργανισμός επιδιώκει μια σειρά από οφέλη που θα βελτιώσουν την εμπειρία των συναλλασσόμενων αιτητών», είπε ο Επίτροπος. Ενδεικτικά έκανε αναφορά κατά την ομιλία του στη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και χρήση των νέων τεχνολογιών που προσφέρονται (π.χ. mobile apps).

Μεσοπρόθεσμος στόχος του Οργανισμού είναι και το να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να μεταφέρει σταδιακά την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των αιτήσεων του από το κινητό τηλέφωνο του αιτητή.

Αναφορά έκανε και στην ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη υποβολή αιτήσεων με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή απλοποίηση των διαδικασιών, τη σύμπτυξη του χρόνου υποβολής αιτήσεων με αποτέλεσμα την παροχή επιπλέον χρόνου για επεξεργασία και διορθώσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση τους κινδύνου απώλειας ευρωπαϊκών πόρων και τη δραστική μείωση λαθών στις δηλώσεις μέσω ηλεκτρονικών ελέγχων και καθοδήγησης κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ομιλίας του ο κ. Κυπριανού κάλεσε τη βιομηχανία να εστιάσει στην ποιότητα. "Οι δυνατότες του πρωτογενούς τομέα είναι τεράστιες", τόνισε, καλώντας τους φορείς να εργαστούν σκληρά για εμπορία παραδοσιακών προϊόντων και με όραμα, ιδίως από τους νέους και νέες του χώρου.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας