Παίρνει ένα εκατομμύριο από ΚΕΟ η εκκλησία

InBusinessNews  25/01/2022 10:11
Παίρνει ένα εκατομμύριο από ΚΕΟ η εκκλησία

Παίρνει ένα εκατομμύριο από ΚΕΟ η εκκλησία

InBusinessNews  25/01/2022 10:11

Η ΚΕΟ plc ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2022, αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος για το έτος 2021 συνολικού ύψους 1. 476.367,31 ευρώ, που αναλογεί σε 3,5 σεντ του ευρώ για κάθε πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 4 Φεβρουαρίου 2022(ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος(ex-dividend) από τις 3 Φεβρουαρίου 2022.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά με την λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2022 θα είναι δικαιούχου του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών(αποδεκτές) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνίας αρχείου(δηλ. 4 Φεβρουαρίου 2022).

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 4 Μαρτίου 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως είναι γνωστό, μεγαλομέτοχοι στην ΚΕΟ είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου(40,4465%) και το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο(28,8620%), με το μέρισμα που τους αναλογεί να ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας