Η Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει έμπρακτα την παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Εκπομπών (ZeDay)

Η Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει έμπρακτα την παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Εκπομπών (ZeDay)

Η Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει έμπρακτα την παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Εκπομπών (ZeDay)

Η 21η Σεπτεμβρίου είναι η παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Εκπομπών (ZeDay) και έχει σχεδιαστεί για να δώσει στον πλανήτη ένα διάλειμμα από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων, καθώς και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη βλάβη που προκαλείται από τις εκπομπές άνθρακα. Η σημασία της Ημέρας Μηδενικών Εκπομπών είναι αξιοσημείωτη, καθώς στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αντίθεση με τα πεπερασμένα ορυκτά καύσιμα.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται συνεχώς και βρισκόμαστε στην πιο ζεστή περίοδο από τότε που ξεκίνησε η τήρηση αρχείων θερμοκρασίας, το 1880. Οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρά μας, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία συνδέεται με μια σειρά καταστροφικών συνεπειών, από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας έως τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την αποψίλωση των δασών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στόχος της ΕΕ είναι να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 – μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και συνάδει με τη δέσμευση της ΕΕ για παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία αποτελεί, τόσο επείγουσα πρόκληση, όσο και ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Η κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και όλοι οι τομείς της οικονομίας διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή – από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έως τον τομέα της βιομηχανίας, των μετακινήσεων, των κτιρίων, της γεωργίας και της δασοκομίας.

Η μείωση εκπομπών είναι πρωταρχικός στόχος και για την Coca-Cola HBC Κύπρου, αφού θέτει συνεχώς όλο και πιο αυστηρούς στόχους στην ενεργειακή της κατανάλωση, καθώς έχει δεσμευτεί να συμβάλει ως Εταιρεία στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, η Coca-Cola HBC Κύπρου προσαρμόζει τη δραστηριότητά της στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. H Εταιρεία εστιάζει τις προσπάθειές της στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα εργοστάσια εμφιάλωσης και στα ψυγεία που διαθέτει στην αγορά. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα εργοστάσιά της μειώθηκε κατά 14% το 2020 σε σχέση με το 2019. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η Εταιρεία έχει μειώσει τις απόλυτες άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά  5%  και τις ειδικές άμεσες εκπομπές CO2 κατά 11%  (* Δείκτης g CO2e/lpb), ενώ το 44.4% των ψυγείων σε σημεία πώλησης είναι ενεργειακά αποδοτικά προσεγγίζοντας με γρήγορο ρυθμό τον στόχο του 50% του Ομίλου για το 2025.

Τέλος, η Coca-Cola HBC Κύπρου έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το 2025 το 50% της ενέργειας στα εργοστάσιά της θα προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας και το 100% της προμηθευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Η Ημέρα Μηδενικών Εκπομπών μας υπενθυμίζει ένα θέμα υψίστης σημασίας που αφορά όλους  - όλοι μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε μικρές αλλαγές που θα συμβάλουν στη βελτίωση του κόσμου και στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας, ελαχιστοποιώντας ή εξαλείφοντας τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυκτά. Μπορούμε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ημέρα ως εφαλτήριο για να ευαισθητοποιήσουμε για τις ποσότητες ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται καθημερινά παγκοσμίως και να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με το πώς οι εταιρείες, τα κράτη αλλά και τα άτομα σε προσωπικό επίπεδο, μπορούν να συνεργαστούν για να ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμα άνθρακα αυτή την ημέρα και μακροπρόθεσμα.

*Corporate Affairs & Sustainability Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας