Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Σημαντική επιδείνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων

InBusinessNews  06/04/2020 18:21
Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Σημαντική επιδείνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων

Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Σημαντική επιδείνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων

InBusinessNews  06/04/2020 18:21

Σε συνέχεια ανακοίνωσης ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2020 αναφορικά με την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19), η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι, παρόλο που η διάθεση των προϊόντων της Εταιρείας συνεχίζεται, η πανδημία άρχισε ήδη να επηρεάζει τις πωλήσεις της Εταιρείας. 

RELATED ARTICLES

Τα ρυθμιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να περιοριστούν και να μετριαστούν οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και στον κατασκευαστικό κλάδο και ως συνεπακόλουθο στις πωλήσεις της Εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους. Ως αποτέλεσμα αναμένεται σημαντική επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τα τρία τελευταία τρίμηνα του έτους.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών της, από οποιαδήποτε πιθανή έκθεση στον ιό καθώς και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εργασιών της και περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στα οικονομικά της αποτελέσματα, αναφέρεται σε ανακοίνωση. 


 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας