Μιτσίδης: Κανένας επηρεασμός από κορωνοϊό

InBusinessNews  12/03/2020 09:18
Μιτσίδης: Κανένας επηρεασμός από κορωνοϊό

Μιτσίδης: Κανένας επηρεασμός από κορωνοϊό

InBusinessNews  12/03/2020 09:18
Η Mιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και με στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και πληροφορίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά, ούτε έχει διαφανεί σημαντικός επηρεασμός στις παραγωγικές διεργασίες και εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

RELATED ARTICLES


 Η σημαντική αβεβαιότητα που έχει επιφέρει η ανεξέλεγκτη διάδοση του Κορωνοϊού στις διεθνείς αγορές και στην παγκόσμια οικονομία, η οποία έχει επηρεάσει και την Κυπριακή οικονομία μετά την ανακοίνωση των πρώτων κρουσμάτων στην Κύπρο, αύξησε σημαντικά τους κινδύνους που μπορεί να έχουν μελλοντικά αρνητικές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου, καθώς πιθανόν να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση με τη μείωση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ρευστότητας στην τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία.

 Η εταιρεία λαμβάνει υπόψιν όλους τους πιο πάνω ασύμμετρους κινδύνους και αβεβαιότητες και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για μείωση τυχόν μελλοντικών ζημιών ή προβλημάτων στην διεξαγωγή των εργασιών του Ομίλου.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας