Safe Bulkers

  22/07/2022 09:30
Safe Bulkers

Safe Bulkers

  22/07/2022 09:30

Η Safe Bulkers Inc., με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πόλυ Β. Χατζηωάννου και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο NYSE της Νέας Υόρκης από το 2008, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής, από τα ιδρυτικά της στάδια επιδεικνύει συνειδητή και ισχυρή αυτοδέσμευση στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κι αυτά πάντα σε συνάρτηση με τους δείκτες επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Συνεχίζοντας μια μακρά ιστορία βιώσιμης ανάπτυξης με περισσότερα από 60 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και επίκεντρο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, η Εταιρεία πρωτοπορεί βελτιώνοντας συνεχώς το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Sustainability report     

Με βασικό πυλώνα αναφοράς τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals, SDGs) και με υψηλό αίσθημα Εταιρικής Ευθύνης, η Εταιρεία εκδίδει σε ετήσια βάση, Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainability Report), όπου περιγράφονται εκτενώς το όραμα, η στρατηγική και οι στόχοι της. Επίσης, αποτυπώνεται πλήρως η επίδοσή της σε θέματα ESG, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη διάθεση αυτοδέσμευσής της στη βιώσιμη και περιβαλλοντικά προσανατολισμένη ανάπτυξη.                                                                           

Με εταιρική προσέγγιση «ολιστική» έχουν αναγνωριστεί συνολικά έξι βασικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι άπτονται άμεσα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και στους οποίους επικεντρώνεται, όπως και ακολούθως παρατίθενται: ποιοτική εκπαίδευση, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, δράση για το κλίμα, ζωή στο νερό και συνεργασία για τους στόχους.

Στόλος υψηλής ενεργειακής απόδοσης                                                                             

Με στόχο την εναρμόνισή της στην «πράσινη εποχή», η Εταιρεία συνειδητά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής της στρατηγικής και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του στόλου της. Σήμερα πραγματοποιεί πρόσθετες δαπάνες σε νέες τεχνολογίες αιχμής, όπως η εφαρμογή υφαλοχρωμάτων νέας τεχνολογίας και η τοποθέτηση ειδικών δακτυλίων (ducts) και πτερυγίων (fins) στη γάστρα, με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση των πλοίων της και τη διαμόρφωση ενός στόλου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει σημαντικό αριθμό πιλοτικών προγραμμάτων με βιοκαύσιμα ενώ μελετάει και την χρήση εναλλακτικών καυσίμων.                                                                

Την ίδια στιγμή, το ναυπηγικό πρόγραμμα της Εταιρείας αυξήθηκε σε συνολικά έντεκα (11) νεότευκτα πλοία, με σχεδιασμό και κατασκευή υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών του IMO και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στη μειωμένη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% σε σύγκριση με το 2008 (EEDI Phase 3), καθώς και αυτών που αφορούν  στις μειωμένες εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx-Tier III).                                                                

Το MV Vassos είναι το πρώτο από τα νεότευκτα πλοία, το οποίο παραδόθηκε στην Εταιρεία τον περασμένο Μάιο και ήδη το διαχειρίζεται η Safe Bulkers Management Ltd με έδρα τη Λεμεσό.  Όπως το MV Vassos, όλα τα νεότευκα πλοία θα φέρουν την κυπριακή σημαία, ενισχύοντας το κυπριακό νηολόγιο με τα πιο σύγχρονα πλοία της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας.

Με συνέπεια και ευθύνη                                                                                   

Με όραμα τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία όπου δραστηριοποιείται και βασικό στόχο την επιστροφή αξίας σε αυτήν, η Εταιρεία επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο με προτεραιότητα τη νέα γενιά, έχει καθιερώσει ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών για σπουδές σε τομείς της ναυτιλίας. To ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 προχώρησε στην προκήρυξη δέκα (10) υποτροφιών ύψους 10.000 ευρώ η κάθε μία για σπουδές στους κλάδους ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών και ναυτικού δικαίου.                                                                                           

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.safebulkers.com.                                                                

Μέσα από ένα σύνολο αξιών, πολιτικών και δεσμεύσεων, η Safe Bulkers επενδύοντας στην ανθεκτικότητα και την καινοτομία με βλέμμα στραμμένο στην «πράσινη εποχή», παραμένει ανταγωνιστική, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας συνεχώς την επιχειρησιακή και περιβαλλοντική της απόδοση, ανταποκρινόμενη µε συνέπεια, ευθύνη και διαφάνεια στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς και κοινωνίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνα: +30 2 111 888 400

E-mail: directors@safebulkers.com | Ιστοσελίδα: www.safebulkers.com

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας