Astrobank: Η ψηφιακή μετάβαση, κλειδί για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

InBusinessNews  21/07/2021 06:40
Astrobank: Η ψηφιακή μετάβαση, κλειδί για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Astrobank: Η ψηφιακή μετάβαση, κλειδί για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

InBusinessNews  21/07/2021 06:40

Ανεξαρτήτως του τομέα που δραστηριοποιούνται και ειδικότερα την περίοδο που διανύουμε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί το κλειδί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Τις ευκαιρίες που δημιουργούνται γι’ αυτές μέσα από την 4η βιομηχανική επανάσταση, καθώς και τη συμβολή της Astrobank στην αποτελεσματική αξιοποίησή τους, ανέλυσαν σε συνέντευξή τους στο InBusinessNews η Εύη Ρωσσίδου Αντωνιάδου, Επικεφαλής Διεύθυνσης Μεγάλων, Μικρομεσαίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και ο Νίκος Λιασίδης, Διευθυντής Μονάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

«Από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έως τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων θεωρούμε πως είναι πρωταρχικής σημασίας σε ένα διεθνοποιημένο πλέον περιβάλλον αγοράς».

Ποιος είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) διαχρονικά αποτελούν θεμελιώδες μέγεθος για την κυπριακή οικονομία τόσο ως προς την παραγωγή προστιθέμενης αξίας όσο και ως προς την απασχόληση. Στους δύο αυτούς δείκτες η συνεισφορά τους ξεπερνά το 75% και 85% αντίστοιχα. Ο λόγος αυτών των μεγεθών ανάγεται κυρίως στον τρόπο που ιστορικά αναπτύχθηκε η κυπριακή επιχειρηματικότητα, η οποία βασίστηκε λιγότερο στη συγκέντρωση σε μεγάλες εταιρείες, σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό το περιβάλλον δημιουργεί σειρά προκλήσεων για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε αυτές. Η δομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι σπάνιο να δυσχεραίνει ορισμένες από τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτεί η εποχή. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η ενσωμάτωση της υψηλής τεχνολογίας και η πράσινη ανάπτυξη κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι τρεις από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν επιχειρηματίες και εργαζόμενοι. Από την άλλη όμως πλευρά, το σχετικά μικρό τους μέγεθος είναι αυτό που τους επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή σε έκτακτες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο της πανδημίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν εκείνες που έδειξαν να προσαρμόζονται ταχύτερα, ελλείψει των σύνθετων δομών και των πολλών επιπέδων αξιολόγησης των αποφάσεων, που χαρακτηρίζουν τους μεγάλου οργανισμούς. Αυτό το στοιχείο, της ευελιξίας, αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες καλούνται να ανταγωνιστούν κολοσσούς που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Πώς έχει επηρεαστεί το χρηματοοικονομικό περιβάλλον από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα; Σ’ αυτό το πλαίσιο, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ;
Η πανδημία επέφερε σημαντικές διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται το σύνολο των επιχειρήσεων. Η αναστολή λειτουργίας πολλών εξ’ αυτών με κρατική παρέμβαση αποτελεί ένα καινοφανές μέτρο, το κόστος του οποίου καλύφθηκε μέσω των μεγάλων πακέτων στήριξης που εκχωρήθηκαν ανά τον κόσμο. Το γεγονός αυτό επέτρεψε σε πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη δοκιμασία, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν έντονες. Εταιρείες που παρουσίαζαν σημαντικές εργασίες θα μπορέσουν ευκολότερα να αντιπαρέλθουν τις δυσκολίες, αξιοποιώντας και το κλίμα έντονης οικονομικής ανάκαμψης που διαμορφώνεται. Προς την ίδια εξάλλου κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα βοηθήσουν τις εταιρείες αυτές να εξελιχθούν. Για τις ΜμΕ η βελτίωση του δείκτη παραγωγικότητας και ο εκσυγχρονισμός είναι κομβικής σημασίας και εν πολλοίς το βασικότερο στοιχείο που θα κρίνει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους. Η ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων, ικανών να τις ενισχύσουν σε αυτή τους την πορεία, είναι σήμερα επομένως πιο αναγκαία από ποτέ. Οι σοβαροί επιχειρηματικοί κίνδυνοι που έχουν προκύψει από την υγειονομική και οικονομική κρίση και η όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών μέτρων, που έχει εφαρμόσει η Κυπριακή κυβέρνηση από τον Απρίλιο του 2020, κάνει το ρόλο μας ακόμη πιο σημαντικό. Η ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για υποστήριξη από επαγγελματίες τραπεζικούς συμβούλους, που έχουν γνώση του οικονομικού, νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος, είναι έντονη.

Με ποιους τρόπους η AstroBank στηρίζει τις ΜμΕ;                            
Για την AstroBank, η παροχή εργαλείων προς τις ΜμΕ βρίσκεται στον πυρήνα των εργασιών της, έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου τους για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία, που ήδη αναφέρθηκαν. Στην AstroBank, έχουμε στελεχώσει ξεχωριστή μονάδα που εξυπηρετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέραν των μονάδων για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να δίδεται η δέουσα προσοχή και υποστήριξη σε αυτό τον πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας. Η μονάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία σε υπηρεσίες χρηματοδότησης αλλά και σε άλλα συναφή επιχειρησιακά και οικονομικά θέματα. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο έμπιστος τραπεζικός σύμβουλος των πελατών μας, προσφέροντάς τους αφενός άμεσα τις πλέον ενδεδειγμένες χρηματοδοτικές λύσεις και αφετέρου υποστηρίζοντάς τους διαρκώς μέσα από την εμπειρία και τις επιχειρηματικές γνώσεις που διαθέτουμε. Ως προς τα εργαλεία που προσφέρονται, αυτά ποικίλλουν από παροχή χρηματοδότησης για τις αναπτυξιακές ανάγκες, κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδότηση εισαγωγών, πιστοδοτικά προϊόντα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών συναλλακτικού κυκλώματος, όπως έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων, μέχρι και καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WINBANK (internet και phone banking), πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και άλλα, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Συγκεκριμένα, μέσα από τις λύσεις επιχειρηματικών δανείων μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αγορά, ανοικοδόμηση, ανακαίνιση ή επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. Παράλληλα, είναι δυνατή η χρηματοδότηση της αγοράς ή αντικατάστασης εξοπλισμού αναγκαίου για την ανάπτυξη της εταιρείας, η χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης, αλλά και της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας. Βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών που η AstroBank παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε έργο. Αντιλαμβανόμενοι ότι οι ανάγκες και το επιχειρηματικό σχέδιο κάθε εταιρείας είναι διαφορετικά, διαμορφώνουμε το χρηματοδοτικό σχήμα που ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτήν. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του προγράμματος αποπληρωμής με βάση τη ρευστότητα της επιχείρησης, αλλά και αυτή της παροχής περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται για τις ΜμΕ από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την ψηφιακή μεταμόρφωση;        
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση χαρακτηρίζεται από την υπέρβαση των ορίων μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου. Όχημα αυτής της επανάστασης είναι το Internet και η διασυνδεσιμότητα. Οι ΜμΕ, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, δεν μπορούν παρά να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές καινοτομίες, εφόσον θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Θεωρούμε πως ένα μικρό δείγμα της επιταχυνόμενης εξέλιξης που έρχεται, το είδαμε στην περίοδο της πανδημίας. Κατά τη διάρκειά της συντελέστηκε μία απότομη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο τόσο για το σύνολο σχεδόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών. Εκτιμούμε πως ανάλογης ταχύτητας θα είναι οι αλλαγές που επίκεινται. Από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έως τους ελεύθερους επαγγελματίες που στοχεύουν σε νέες αγορές, η ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων θεωρούμε πως είναι πρωταρχικής σημασίας σε ένα διεθνοποιημένο πλέον περιβάλλον αγοράς. Από τη δική μας πλευρά, μάλιστα, χαιρόμαστε γιατί ήδη έχουμε βοηθήσει δεκάδες επιχειρήσεις σε αυτή τους την πορεία.       

Πιστεύετε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί «κλειδί» για τις ΜμΕ, έτσι ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές; Φαίνεται ότι αρκετές δεν έχουν πεισθεί ότι το κεφάλαιο που απαιτείται στο τέλος της μέρας θα αποφέρει πολλαπλασιαστικό όφελος.                                   
Πιστεύουμε πως η πραγματικότητα συχνά υπερβαίνει την υποκειμενική προσέγγιση ενός ατόμου. Η αναγκαιότητα της ψηφιακής μετάβασης είναι δεδομένη για όσους ενδιαφέρονται όχι μόνο να αναπτύξουν, αλλά έστω και να διατηρήσουν την επιχείρησή τους. Σε μία εποχή που σε μερικά λεπτά μπορείς να παραγγείλεις ένα προϊόν από την άλλη άκρη του πλανήτη και υπό προϋποθέσεις να το παραλάβεις εντός μερικών ημερών, θεωρούμε δύσκολο κάποιος να υπερασπίζεται ότι το φυσικό του κατάστημα αρκεί. Επιτρέψτε μας, όμως, να πούμε ότι η αίσθηση στην αγορά δεν είναι ακριβώς αυτή. Οι πλείστοι των επιχειρηματιών καταλαβαίνουν την ανάγκη προσαρμογής στη νέα εποχή. Ενδεχομένως να είναι μία διαδικασία πρωτόγνωρη, που περιλαμβάνει και ορισμένες προκλήσεις. Στο τέλος όμως της ημέρας, ο πυρήνας του επιχειρείν είναι η προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Θεωρούμε ότι ιδίως στην Κύπρο πολλοί ιδιοκτήτες και στελέχη ΜμΕ έχουν ιδιαίτερα οξυμένα αντανακλαστικά για το πώς θα εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων εταιρειών αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να επιταχύνει την εξέλιξή του. Σε αυτό επομένως το πλαίσιο, θα θέλαμε να απευθυνθούμε προς εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να βλέπουν στην AstroBank τον συνεργάτη που έμπρακτα θα τις βοηθήσει να μετασχηματιστούν, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες απαιτήσεις.

ASTROBANK2

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας