Πού θα... πάνε τα €351,4 εκ. που περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό κρατικό προϋπολογισμό

Πρόσθετες πιστώσεις συνολικού ύψους 351,4 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει ο πρώτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2024, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη (4/7) και θα τεθεί στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στη συνεδρία της Δευτέρας (8/7), με στόχο να ψηφιστεί κατά την τελευταία Ολομέλεια της Βουλής πριν τις θερινές διακοπές στις 11 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ανέρχεται περίπου στο 0,9% του ΑΕΠ και ως εκ τούτου η πρόβλεψη για το δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν διαφοροποιείται, εφόσον έλαβε υπόψη την ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού εντός του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, σε αυτόν περιλαμβάνονται πιστώσεις για κάλυψη πρόσθετων αναγκών για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας καθώς και άλλων αιτημάτων.

Πιο κάτω, παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες, μεταξύ άλλων, σε ύψος δαπάνες:

 • Αγορά φαρμάκων και εμβολίων: €103,6 εκ.
 • Αυξημένες εισφορές του κράτους ως τρίτο μέρος σχεδίων ασφάλισης: €60 εκ.
 • Αγορά ύδατος για τη λειτουργία αφαλατώσεων: €58,1 εκ.
 • Αμυντική θωράκιση: €31,5 εκ.
 • Επιχορήγηση της αυξημένης τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: €13,5 εκ.
 • Αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών του Τμήματος Δημοσίων Έργων: €12,2 εκ.
 • Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: €11.1 εκ.
 • Αποζημίωση για επαναλειτουργία του Σταθμού Λυμάτων στη Μια Μηλιά: €10 εκ.
 • Αυξημένη κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου: €10 εκ.
 • Σχέδιο Αμάλθεια: €8 εκ.
 • Μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων: €2,2 εκ.
 • Χορηγία για συντήρηση κατεχόμενων ναών και μνημείων: €1,5 εκ.
 • Εργοδότηση πρόσθετων βοηθών/ συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες: €1,1 εκ.

Θέματα προσωπικού

Πέραν των πιο πάνω, μέσω του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, προωθείται και η τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του «περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2024» για την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής.

Ειδικότερα, προωθείται η τροποποίηση του άρθρου 16 για:

 • διαγραφή της πρόνοιας για «μέχρι 18 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου Αρχιφοροθέτες (Κλ. Α9, Α11 και Α12) έναντι ίσου αριθμού κενών θέσεων» και αντικατάσταση της με πρόνοια «μέχρι 29 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου Αρχιφοροθέτες (Κλ. Α9, Α11 και Α12) έναντι ίσου αριθμού κενών θέσεων», στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.
 • διαγραφή της πρόνοιας για «14.644,3 Εκπαιδευτικούς» και αντικατάσταση της με πρόνοια «15.389 Εκπαιδευτικούς», και για «μέχρι 517 έκτακτοι εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης» και αντικατάσταση της με πρόνοια «μέχρι 772 έκτακτοι εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης» για τις Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και
 • προσθήκη νέας επιφύλαξης για την πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την προετοιμασία και ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Επίσης, προωθείται η τροποποίηση του άρθρου 26 για:

 • διαγραφή της πρόνοιας για «στην ίδια θέση στις» και αντικατάσταση της με πρόνοια «σε θέση της κρατικής υπηρεσίας», και για «εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης στην οποία διορίστηκαν στις» και αντικατάσταση της με πρόνοια «στην κρατική υπηρεσία με»,
 • προσθήκη νέας παραγράφου για τον όρο «κρατική υπηρεσία» και τι περιλαμβάνει.

Δειτε Επισης

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ
Η more.com στην οικογένεια χορηγών του FIBA EuroBasket 2025
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Απαντά στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στο δημόσιο το Υπ. Οικονομικών-Στόχος η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες
Ανησυχία ΚΕΒΕ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου-Κίνδυνος να καταστεί μη βιώσιμο
Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ