DBRS: Παρακολουθεί τις εξελίξεις για την δημόσια πρόταση της Eurobank για την Ελληνική-Οι εκτιμήσεις του οίκου

Την πρώτη της αξιολόγηση για τη Eurobank ανακοίνωσε η DBRS Morningstar. Την κατατάσσει στη βαθμίδα BBB (low) στην μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη και σε R-2 (middle) σε ότι αφορά τη βραχυπρόθεσμη.

Η αξιολόγηση μακροπρόθεσμων κρίσιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας είναι BBB (high). Η τάση σε όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι σταθερή.

Επισημαίνει ότι ο όμιλος έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους που ενυπάρχουν στον ισολογισμό του τα τελευταία χρόνια λόγω μιας μαζικής διαδικασίας εκκαθάρισης δανείων και της ενίσχυσης των επιπέδων κάλυψης των δανείων του.

Ταυτόχρονα, η Morningstar DBRS σημειώνει ότι η ικανότητα της Eurobank να δημιουργεί επαναλαμβανόμενα κέρδη έχει βελτιωθεί, κυρίως λόγω των υψηλότερων επιτοκιακών περιθωρίων, καθώς και της χαμηλότερης δομής κόστους και των μειωμένων προβλέψεων για ζημίες δανείων (LLPs).

Ως αποτέλεσμα, η Eurobank μπορεί να βασιστεί σε πιο ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας για τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρά τις προγραμματισμένες διανομές μερισμάτων που θα επαναληφθούν σύντομα.

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενσωματώνουν επίσης τη σταθερή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας της Eurobank, η οποία επωφελείται κυρίως από μια μεγάλη και σταθερή καταθετική βάση.

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Morningstar DBRS αντικατοπτρίζουν τη μέτρια διαφοροποίηση στο επιχειρηματικό μοντέλο, το μείγμα εσόδων και τη δομή χρηματοδότησης του oμίλου, καθώς και το υψηλό επίπεδο των αναβαλλόμενων πιστώσεων φόρου (DTC) που αντιστοιχούν στην κεφαλαιακή του δομή.

Η σταθερή τάση λαμβάνει υπόψη την άποψη της Morningstar DBRS ότι το περιβάλλον δυνητικά «υψηλότερων για περισσότερο» επιτοκίου είναι πιθανό να προσθέσει πίεση στο προφίλ κινδύνου του ομίλου.

Ωστόσο, η Eurobank θα πρέπει να μπορεί να διατηρήσει καλές μετρήσεις ποιότητας ενεργητικού αξιοποιώντας ορισμένους παράγοντες ελάφρυνσης, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων ευνοϊκών προοπτικών για την ελληνική οικονομία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και της ώθησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Morningstar DBRS θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την εν εξελίξει δημόσια πρόταση της Eurobank για τις υπόλοιπες μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο αφού έχει ήδη εξασφαλίσει πλειοψηφικό ποσοστό άνω του 55%.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η Morningstar DBRS αντιλαμβάνεται ότι ο αντίκτυπος της εξαγοράς θα πρέπει να είναι γενικά ουδέτερος για τα περισσότερα πιστωτικά μεγέθη του Ομίλου βραχυπρόθεσμα με διαχειρίσιμη αρνητική επίδραση στην κεφαλαιοποίησή του.

Ωστόσο, εάν επιτύχει, η εξαγορά θα ενίσχυε περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου σε μία από τις βασικές ξένες αγορές του και θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ορισμένες θετικές επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα, λόγω των συνεργιών που προκύπτουν από το συνδυασμό των δύο οντοτήτων.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι εκτέλεσης γύρω από τη συναλλαγή πρέπει να ληφθούν υπόψη δεδομένου του μεγέθους της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του συνόλου του ενεργητικού του ομίλου.

Το μακροπρόθεσμο χρέος της τράπεζας τοποθετείται σύμφωνα με την αξιολόγηση του δημοσίου του Ελληνικού Δημοσίου (BBB (low) με σταθερή τάση).

Η Morningstar DBRS θεωρεί απίθανο ότι η τράπεζα θα αξιολογηθεί πάνω από το δημόσιο σε αυτό το στάδιο, δεδομένης της επιχειρηματικής της συγκέντρωσης στην εγχώρια αγορά και της σημαντικής έκθεσής της σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Η σταθερή τάση είναι επίσης σύμφωνη με την τάση της κρατικής αξιολόγησης Morningstar DBRS στην Ελληνική Δημοκρατία.

Δειτε Επισης

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο-Το σκεπτικό της απόφασης
Καζιμίρ (ΕΚΤ): Μην έχετε δεδομένες τις δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος
Τράπεζα Κύπρου: Εφαρμόζει πρώτη τις άμεσες μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο
Μαχλούφ (ΕΚΤ): Δεν βιαζόμαστε για μια νέα μείωση στα επιτόκια
Στη συνεδρία της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο η προσοχή επενδυτών και αποταμιευτών για μείωση επιτοκίων
Ν. Ποταμάρης: Επιτακτική ανάγκη η επαγγελματική ανάπτυξη στον πολύπλοκο κόσμο των επενδύσεων
Βιλερουά-ΕΚΤ: Εύλογες οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων
Κριστίν Λαγκάρντ: Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη διαδρομή στα επιτόκια
Οι κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου ταξιδεύουν 4 τυχερούς στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Ετοιμάζεται να βάλει το αποτύπωμα της στην Ελληνική η Eurobank-Εις Σεπτέμβριο τα σπουδαία