Η εικόνα των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο-Στα πόσα δις το υπό διαχείριση ενεργητικό

Στις 328 παρέμειναν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων το πρώτο τρίμηνο του 2024, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα €9,1 δισ.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) που παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, το πρώτο τρίμηνο του 2024 είχε υπό την εποπτεία της συνολικά 328 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σε σύγκριση με 335 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τη μείωση να διαμορφώνεται στο 2,09%.

Από τις 328 οντότητες, οι 226 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 33 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 69 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 42 ΔΟΕΕ, 51 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανήλθε στα €9,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,35% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023 η μείωση είναι της τάξης του 14,89%. Περαιτέρω, η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8,6 δισ.

Το 59% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 18% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 11% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 11% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 90,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 6,9% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 1,4% σε τραπεζικές καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 32,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 17,3% σε Ακίνητα. Το 12,2% έχει επενδυθεί σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο και το 11,1% σε μερίδια ΟΣΕ.

Συνολικά 224 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 75% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 199 Κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 52 ΟΕΕ, 46 ΟΕΕΠΑΠ και 88 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 224 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 161 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,4 δισ. ή 26,8% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 65,7% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 13,5%.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,2%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 67,8% του συνόλου των επενδυτών είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 19,8% επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις 12,4% ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €533,3 εκατ. (5,858% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €220,4 εκατ. (2,421% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €657,9 εκατ. (7,226% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €95,1 εκατ. (1,044% του συνολικού ΕΥΔ).

Το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δειτε Επισης

Απετράπησαν τα απεργιακά μέτρα στο ΡΙΚ-Συμφώνησαν σε οδικό χάρτη ΥΠΟΙΚ, Δ.Σ. και συντεχνίες
Ενεργοποιείται τέλος του μήνα η πρόσβαση ΑΕΥ, νοσηλευτών και μαιών στο Αρχείο Δικαιούχου
Η Chelco VAT γιόρτασε δέκα χρόνια παρουσίας στον χώρο του ΦΠΑ στην Κύπρο
Πότε και για ποιο λόγο θα είναι κλειστά για την εξυπηρέτηση του κοινού τα ΚΕΠ
Το διήμερο επιστημονικό συνέδριο του ΠΔΣ ενόψει της επετείου της τουρκικής εισβολής
ΙδΕΚ: Στον παλμό της καινοτομίας το 4ο «The Bash! 2024»
Στο ΕΒΕ Λευκωσίας ο Πρέσβης της Κίνας-Συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας
CBN Young Dragon Awards: Tρέχει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων-Σε εξέλιξη μέχρι τις 31 Ιουλίου
ΟΕΒ: Η τηλεργασία στο επίκεντρο της 15ης συνάντησης του SLRNetwork
Μαρίνος Βουκής: Οι τρεις στόχοι του CSR Cyprus και ο ενισχυμένος ρόλος που διαδραματίζει